Türk Edebiyatı dergisinin Şubat 2014 sayısı bayilere ve abonelere ulaştı. Derginin bu sayısında aslan payını Halide Edib Adıvar almış. Ancak; en başta Ercan Köksal’ın Ahmet Güner Sayar’la Abdülbaki Gölpınarlı hakkında konuşması mutlaka okunmalı.

      Mevlana Celaleddin ve   Mesnevi ‘sini  cumhuriyet devri  Türkiye’sine tanıtan ve sevdiren Gölpınarlı’yı tanıtmak için bu yazı az bile. Gölpınarlı’nın solculuğu, Türkçülüğü, Mevleviliği ve çeşitli yönleriyle ele alınıyor.
     Dergi, Beşir Ayvazoğlu’nun hasbihaliyle başlıyor:
     “ Abdülbaki Gölpınarlı, hiç şüphesiz, divan edebiyatı ve tasavvuf tarihi alanlarında eskilerin ‘mütebahhir’ dedikleri cinsten büyük bir âlimdi ve Osmanlı irfanının Cumhuriyet dönemine aktarılması için var gücüyle çalışmıştı. Ahmet Yaşar Ocak hocamızın ifadesiyle, Mevlevilik gibi büyük ve zengin bir tarikat geleneğinin içinden gelmiş olmasının ötesinde, birinci el kaynaklara derin vukufu, ona bu alanlarda çalışanlardan hiçbirinin sahip olmadığı büyük bir avantaj sağlıyordu. Yine Ahmet Yaşar Ocak’ın ifadesiyle, ‘bütün eleştirilebilecek noktalarına rağmen, Türkiye tasavvuf tarihçiliğinde merhum Gölpınarlı’nın ortaya koyduğu mesai’ bugünkü araştırmaların altından çekildiği takdirde geriye çok fazla bir şey kalmayacaktır.
     Gölpınarlı’dan ölüm veya doğum yıldönümü olmadığı hâlde söz etmemin sebebi, geçen yılın sonlarında bu büyük âlim hakkında iki önemli kitabın çıkmış olmasıdır. Birincisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Anma ve Armağan Kitaplar’ serisinde çıkan Abdülbaki Gölpınarlı kitabıdır. Bu kitaptan M. Selim Gökçe kısaca söz etti. Aynı ismi taşıyan ikinci kitabın yazarı Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar da arkadaşımız Ercan Köksal’ın Gölpınarlı hakkındaki sorularını cevaplandırdı.
     Röportajımızın hemen ardından, Elif Şafak’ın son romanı hakkında Sezai Coşkun’un, İskender Pala’nın son romanı hakkında da İnci Çetin’in değerlendirmelerini okuyacaksınız. Bayram Bilge Tokel, genç yaşta aramızdan ayrılan aziz dostumuz Şükrü Karaca’yla ilgili hatıralarını ve eserleri hakkındaki düşüncelerini yazdı. Prof. Dr. Birol Emil de, tam on üç yıl önce kaybettiğimiz Ahmet Kabaklı hocamızın bir ‘alperen’ olarak portresini çizdi. Bu uzun yazının ikinci bölümünü gelecek sayıda okuyacaksınız.
Bu sayıda, kapağımızdan da anlaşılacağı üzere, ölümünün 50. yılı dolayısıyla Halide Edib Adıvar’a ağırlık verdik. Editörlüğünü Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hocalarından yayın kurulu üyemiz Prof. Dr. Hülya Argunşah’ın üstlendiği bu zengin dosyayı beğeneceğinizi umuyoruz. Dosya, Halide Edip hakkında çok önemli bir eseri bulunan Prof. Dr. İnci Enginün’ün yazısıyla başlıyor. Onun isminin bugün çağrıştırdıklarını anlattığı yazısındaki şu cümlelere dikkatinizi çekmek istiyorum: ‘Halide Edib’in görüşlerinin hiçbiri sadece kendisine ait ve kendisiyle başlamış değildir. Fakat o, okuduklarını, çevresinde gördükleriyle birleştirebilen, gelecek için kurduğu hayallerin gerçekleşmesine katkıda bulunan bir aydındır. O, zamanla her şeyin eskiyebileceğini görmüştür. Fakat batıda eskinin nasıl yeninin içinde yaşamasına fırsat verildiğini de anlamıştır.’
     Dosyamız Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın yazısıyla devam ediyor. Halide Edib’in Rıza Tevfik’le dostluğunu ‘hâtıraların ışığında’ anlatan Abdullah Bey, ayrıca onun daha önce yayımlanmamış bazı mektuplarını da bizimle paylaştı. Prof. Dr. Hülya Argunşah da, aynı tarihlerde doğup aynı coğrafyada, aynı toplumsal olaylar içinde yaşayan ve benzer kaygıları taşıyan iki insanın, Halide Edib’le Ömer Seyfettin’nin birbirlerini nasıl değerlendirdiklerini anlattı. Ben de onun Yahya Kemal’le zaman zaman kopma noktasına gelen dostluğundan ve birbirleri hakkındaki düşüncelerinden kısaca söz ettim.
     Yrd. Doç. Dr. Beyhan Kanter, Halide Edib’in Sinekli Bakkal ve Âkile Hanım Sokağı romanlarında, bu sokaklarda yaşayanların hayatlarını gelenek ve modernizm çerçevesinde nasıl ele aldığını anlatırken Doç. Dr. Nesime Ceyhan, Halide Edib’in yazarlık macerasında önemli bir yekûn tutan, fakat nedense ihmal edilen hikâyelerine yakından baktı. Yrd. Doç. Dr. Veysel Şahin’in ele aldığı konu ise ‘Kalp Ağrısı Romanında Aşk ve Kıskançlık’...
     Halide Edib’in romanları sinemacıların da ilgisini çekmiştir. Vurun Kahpeye adlı tartışmalı romanının üç defa beyaz perdeye aktarıldığını söylersem, bu ilginin boyutları hakkında bir fikir vermiş olurum. Bu konu, sinema-edebiyat ilişkisi çerçevesinde Doç. Dr. Aslıhan Doğan Topçu tarafından incelendi. Çiğdem Tuğba Akdağ, Halide Edib’in kadın hareketi içindeki yerine, dolayısıyla feminizm meselesine nasıl yaklaştığını anlatıyor. Doç. Dr. Ülkü Eliuz, Halide Edib’in Maske ve Ruh adlı piyesini ‘ironik bir fantezi’ olarak değerlendirdi. Yrd. Doç. Dr. Dilek Çetindaş da Frances Kazan’ın Türkçeye Halide adıyla çevrilen, roman olarak da okunabilecek bir ‘biyografi’ olarak yazdığı eserini ‘Kurgunun Kahramanı Olarak Halide Edib’ başlıklı yazısında ele aldı.
     Bu sayıda dosya yazılarının çokluğu yüzünden maalesef şiir ve hikâyeye yer veremedik.
     Kırkambar’ımız ise her zaman olduğu gibi dopdolu.
     Daha güzel sayılarda buluşmak üzere, muhabbetle…”

YAZILAR
Beşir Ayvazoğlu  HASBIHAL
Konuşan: Ercan Köksal  Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar ‘MEVLEVÎ KÜLTÜRÜNÜN 20. YÜZYILA AKTARILMASINDA ASLAN PAYI GÖLPINARLI’NINDIR’
M. Selim Gökçe  ÖNEMLİ BİR ARMAĞAN KİTAP: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Sezai Coşkun  ‘SİNAN ÇAĞI’NDA ÇIRAK OLMAK USTAM VE BEN
İnci Çetin  BİR GÖNÜL KUŞATMASI
Bayram Bilge Tokel  CAN DOST ŞÜKRÜ KARACA’NIN ARDINDAN
Birol Emil  MODERN ALPEREN: AHMET KABAKLI
Dosya Editörü: Hülya Argunşah  ÖLÜMÜNÜN 50. YILINDA HALİDE EDİB ADIVAR
İnci Enginün  HALİDE EDİB İSMİNİN BUGÜN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
Abdullah Uçman  HÂTIRALARIN IŞIĞINDA RIZA TEVFİK VE HALİDE EDİB
   HALİDE EDİB’TEN RIZA TEVFİK’E MEKTUPLAR
Hülya Argunşah  İKİ ÇAĞDAŞ: ÖMER SEYFETTİN VE HALİDE EDİB
Beyhan Kanter  SİNEKLİ BAKKAL’DAN ÂKİLE HANIM SOKAĞINA İKİ SOKAK ÖTESİ YAŞAMA DENEYİMLERİ
Nesime Ceyhan Akça  HALİDE SALİH’TEN ONBAŞI HALİDE’YE HİKÂYECİ HALİDE EDİB
Beşir Ayvazoğlu  HALİDE EDİB VE YAHYA KEMAL
Veysel Şahin  KALP AĞRISI’NDA AŞK VE KISKANÇLIK
Aslıhan Doğan Topçu  TÜRK SİNEMASINDA HALİDE EDİB UYARLAMALARI
Çilem Tuğba Akdağ  HALİDE SALİH VE KADIN HAREKETİ “BEŞİĞİ SALLAYAN EL DÜNYAYA HÜKMEDER”
Dilek Çetindaş  KURGUNUN KAHRAMANI OLARAK HALİDE EDİB
Ülkü Eliuz  İRONİK BİR FANTEZİ: ‘MASKE VE RUH’
   KIRKAMBAR