Yazdır
Kategori: Haberler

     “Manas”, “Semetey”, “Seytek” destanları Kırgızistan adına UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dâhil edildi.
     Karar, 4 Aralık’ta Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma üzerinde Hükümetlerarası Komisyon’un 8. oturumunda kabul edildi.

     Manas Destanı, Kırgız Türkleri'nin millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişiyi anlatan destan, çeşitli kaynaklar tarafından XV. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar dayandırılır. Ünlü Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918), Manas Destanı'yla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan'ın Tokmok kenti güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan (destanı günümüze kadar nesilden nesle intikal eden sözlü anlatıcılar) 1869'da yapmıştır. Halk arasında bu sözlü halk edebiyatı anlatıcılarına “ırçı” veya “comokçu” da denir. Manas Destanı'na hala eklemeler yapılmaktadır ve destanın 130'dan fazla varyantı vardır.
     Manas Destanı üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Manas, Semetey ve Seytek destanlarıdır.

http://kabar.kg