Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin Macit atandı. Macit’in atanmasına ilişkin kararname 14 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

     Muhittin Macit, 1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Gazzâli’nin Determinizmi Eleştirisi” isimli yüksek lisans çalışmasını, 2002 yılında da “İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri” isimli doktora tezini tamamladı. 1996 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2010 yılı itibariyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevini üstlendi.  Aynı zamanda İbn Sînâ’nın eserlerinin Türkçeye çevrilerek neşredilmesi projesinin editörlüğünü yapan Muhittin Macit’in yayınlanmış çeşitli makalelerinin yanında şu çalışmaları bulunmaktadır: İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, (Arapça’dan çev.); İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, (Arapça’dan ortak çev.); İbn Sînâ, Fizik I, (Arapça’dan ortak çev.); İbn Sînâ, Fizik II (Arapça’dan ortak çev.); J. R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (İngilizce’den çev); J. R. Searle, Bilinç ve Dil, (İngilizce’den ortak çev.); J. R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşâsı, , (İngilizce’den ortak çev.)
     Prof. Dr. Muhittin Macit’in basına yaptığı açıklamalara göre dünyada en fazla el yazması eser Türkiye’de. Kayıt altına alınmamış olanlarla birlikte ülkemizde sekiz yüz bine yakın el yazması eser olduğunu belirten Macitş “Kurumumuz, medeniyetimizin, kültürümüzün eseri sayılabilecek herhangi bir yazma eseri, gerekli bütün ihtimamı göstererek, yapılabilecek ne varsa bunu yaparak, mümkünse kuruma kazandırarak, bunun bir bedeli varsa ödeyerek, eğer arzu edilmiyorsa sahibinin elinde muhafazasına yardımcı olarak, günümüze ulaşmış bütün yazma eserlerin korunması için elinden gelen bütün çabayı sarf etmektedir” dedi.
     Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır.
     Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar tarihlendirilebilen eserler, yaklaşık 900 yıllık bir tarihin sayfalarını gözler önüne sermektedir. El yazması eserler Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve özel kurum-kuruluşlarda, şahıs kolleksiyonlarında bulunmaktadır.
     Çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; Osmanlı İmparatorluğu'nun, Asya'nın iç kesimlerinden Orta Avrupa'ya; Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasının en güney uçlarından, Ural dağlarına kadar uzanan geniş coğrafyasında kullanılan dillerin etkileri görülmektedir.