Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 3. Zirvesi'nin dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

     Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu bir konuşma yaptı. Bu yılki toplantının ulaştırma alanında işbirliği olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Davutoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin sağlam temellere oturması, bu alanda gerçekleştireceğimiz projelere bağlıdır. Tarihde yıldızı parlayan yerlere şöyle bir baktığımızda Semerkand'ı, Buhara'yı, Oş'u, Bişkek'i, Şeki'yi, Bakü'yü, Almatı'yı, Çinkent'i, Merv'i, Nişapur'u, Herat'ı, Nişapur'u, Horasın'ı, Bağdat'ı, Şam'ı, Konya'yı, Kayseri'yi, İstanbul'u ön plana çıkaran o zamanın sadece siyasi konjonktürü değil, aynı zamanda o konjonktürü destekleyen ve onun oluşumunu sağlayan tarihi İpek Yolu'nun döşemiş olduğu yollar ve onun sunmuş olduğu pazarlardı.

     Türkistan'ın piri Hoca Ahmed Yesevi hazretlerinin düşünceleri ve maneviyatı, Manas'ın kahramanlıkları, Kaşgarlı Mahmud'un Türk dilinden duyduğu gurur, Yusuf Has Hacib'in Türkler'in ahlak, hukuk ve devlet idaresi ile törelerini dile getiren eseri, Türk dünyasını kaleminde birleştiren ve Türkçe'nin derinliklerine dalınca 18 bin alemden daha yüksek bir alem göründü diyen ve şiirde Türk rönesansını başlatan Ali Şir Nevai'nin eşsiz eserleri, vatan şairi Mahdum Kulu Firaki'nin, Resulzade'nin, Fuzuli'nin, Firdevsi'nin doyumsuz şiirleri ve felsefesi bize ilk önce bu yolla ve kervanlarla ulaşmıştı.

        Türkiye Avrupa ve Asya'yı fiziki olarak birleştirecek ve kıtalar arasında kesintisiz hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak büyük ulaştırma alt yapısı projelerini yürütmekte ve desteklemektedir. Bu çervede Doğu Batı Ulaştırma Koridor'unun, diğer bir deyişle Orta Koridor'un geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu projenin en önemli ayağını Azerbaycan'la birlikte yürüttüğümüz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi oluşturmaktadır. Bu projenin devreye girmesi ve Marmaray projesinin de tamamlanmasıyla Batı Avrupa'dan çıkan bir trenin kesintisiz olarak Hazar kıyılarına, oradan da Şangay'a, Seul'e ulaşması mümkün olacaktır.

     Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında ticaret, yatırım ve turizmin teşvik edilmesi için bölgesel ulaştırma sistemleri arasında daha derin bir bağlılık ve müşterek çalışma sağlanmalıdır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve İpek Rüzgarı blok tren projeleri birbirini tamamlayarak orta koridorda etkin ve sürdürülebilir ulaştırma imkanı sunacaktır.

     Türk Konseyi kurulduğunda ortak değerlerin yükseltilmesi, temaslar ve işbirliğinin artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi birçok hedef ortaya konulmuştur. Bunların hayata geçirilebilmesi içinse ulaştırma ve iletişim alanında işbirliği şarttır. Ulaştırma sektörlerimiz arasında işbirliğimizin geliştirilmesi yoluyla ülkelerimizin rekabet seviyesi artacaktır.

     Yukarı Karabağ meselsi çözülmeden barış yapılamaz. Yukarı Karabağ ihtilafını, Güney Kafkasya'da istikrar ve kapsamlı normalleşme önünde başlıca engel olarak görüyoruz. Bu kapsamda ihtilafın çözülmesine yönelik 20 yıldır devam eden müzakere sürecinden sonuç alınamaması üzücüdür. Yukarı Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulunmadan, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da barış ve istikrar ve refah ortamının oluşturulması maalesef mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Yukarı Karabağ meselesinin, uluslararası hukuka uygun olarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde çözülmesi konusunda ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının işgalden kurtulması hususunda Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

     Türk dünyasının bir diğer önemli meselesi olan Kıbrıs'ta, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm tesis edilene dek kardeş ülkeler olarak Kıbrıslı Türkler'in meşru haklarına sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Kıbrıs Türkleri'nin BM kapsamlı çözüm planında da yer aldığı şekliyle Kıbrıs Türk devleti sıfatıyla, gözlemci üye statüsüyle İslam İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerine iştirak ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin Türk Konseyi ile ilişkilerini geliştirilmelerine imkan sağlanmasının mümkün ve gerekli olduğunu düşünüyoruz"
     Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, toplantı sonrasında ortak deklarasyona imza attı. Bakanlar, daha sonra aile fotoğrafı içi kameraların karşısına geçti.
     Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın üyesi olduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Zirvesi, yarın devlet liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
     2009 yılında kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye yer alıyor. Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer almıyor.
     Dışişleri Bakanları toplantısını takiben Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi devlet ve hükümet başkanları zirvesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.