1936 yılında Taşkent'te doğdu. 1958 yılında Taşkent Devlet Üniversitesinin filoloji bölümünü bitirdi. Te­levizyonda, Ğunça dergisinde, Yaş Gvardiya ve Gafur Gulam neşriyatta çalıştı.
     Özbekistan Yazarlar Uyuşmasında mesul katiplik gö­revini yaptı. Çocuklar için de şiirler yazdı. Edebî eleştiri ve çeviri alanlarında da çalıştı. Popüler yazılar yazdı. Türk edebiyatından bir çok çeviri yaptı. Çocuklar için yedi şiir kitabı yayımlayan M.A'zam'm büyükler için yazdığı kitapların sayısı dörttür: "Sevaman", Tuyğular", "Sebat", "Haqıqatnın Köz­leri", Devon-Kuzgi Yaproqlar.
     Miraziz Azam'ın şiirlerinde millî esaret, baskı dö­neminin ruhî acıları, hürriyet özlemleri, bağımsızlık için toplumu harekete geçirme gibi temalar geniş yer tutar.