Hoca Dehhânî aslen Horasanlı bir Türk"tür. Anadolu Selçukularının son hükümdarlarından III. Alaeddin Keykubad zamanında Anadolu"da bulunmuş ve bu hükümdarın adına, Farça 20.000 beyitlik bir Selçuklu Şehnamesi yazmıştır.

       Onun, şiirlerinde kullandığı “dehhan” kelimesi farsça olup nakışçı demektir. Fuat Köprülü"ye göre bu şair "Anadolu"da klasik Türk şiirinin ilk büyük üstadı"dır.

      Hoca Dehhani"nin Türkçesi temiz güzel, üslubu sanatlıdır. Yaşadığı çevrede tasavvuf şiirinin sonsuz hakimiyetine rağmen Dehhânî"nin elde edilen on kadar şiirinde bir tasavvuf kültürü bulunmakla beraber, tasavvufî bir ideoloji bulunmayışı da ayrıca dikkate değer bir özelliktir. Bu, şairin İran tarzı ve dindışı bir şiir anlayışında ısrarla çalıştığını, hatta bu yolda kendisinden önce de aynı anlayışta çalışmış başka Türk şairlerinin bulunduğu ihtimalini haber verir.

       Hoca Dehhânî, aynı zamanda Türk Divan şiirinde devrinin ve muhitinin sosyal hayatını, hayat, ahlâk, iman ve güzellik anlayışını aksettiren ilk şairdir. Divan şiirinin öncülerindendir.