1972 yılında Narman’ın Aha şimdiki adı Beyler) köyünde doğdu. İlköğrenimin köyünde, ortaöğrenimini Narman’da tamamladı.
     Aşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Ancak doğrudan şiire yönelmesi lise yıllarında iken okuduğu Narmanlı Sümmani’nin (1860-1915) şiirlerinden etkilenmesinden itibaren oldu.
     Kenan Ağırman, zamanla okuduğu kitaplar ve dinlediği aşıklar aracığıyla kendini geliştirdi.
     Askere gittikten sonra orduda kalmaya karar veren Kenan Ağırman Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yaparken karşılaştığı, ilginç bulduğu konuları şiirlerine yansıttı.