16. yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Mahlasından da hareketle Güney Azerbaycan’ın Tufargan şehrinde doğduğu ya da geçmişinin oraya dayandığı düşüncesini güçlendirmektedir.
     Çok iyi Arapça ve Farsça bilmesinden dolayı iyi bir eğitim aldığı kabul edilmektedir.
     Birçok şiirinde Şah Abbas’tan sözediyor olması, bu dönemde yaşamış olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.
     Aşık Kurbani ile birlikte, Azerbaycan aşıklık geleneğinin en önemli ve eskilerinden biri olarak kabul edilen Tufarganlı Aşık Abbas, ayrıca Tufarganlı Abbas, Bikes ve Şikest Abbas mahlaslarıyla da şiir yazdı.
     Tufarganlı Aşık Abbas hakkında hem Azerbaycan hem de Türkiye’de birçok kişi tarafından değişik araştırmalar yapılmıştır.