10 Aralık 1941 tarihinde Kastamonu’nun Araç-Kavacık köyünde doğdu. Babası Polis Memuru Remzi Tan, annesi ise ev kadını Rafiye Hanım’dır. Göl İlköğretmen Okulunu (1959, üçüncülükle), Kastamonu Abdurahmanpaşa Lisesini ( 1960), Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü (1962, birincilikle), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü(1973,birincilikle), Millî Güvenlik Akademisini (1983), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1990) bitirdi.

      Kastamonu Kavak Köyü İlkokulu Müdürlüğü (1959-1960), Van Alparslan İlköğretmen Okulu Türkçe Öğretmen ve Müdür Yardımcılığı (1962-1965), Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Edebiyat Öğretmen ve Müdür Yardımcılığı(1965-1968), Mardin Kız İlköğretmen Okulu Türkçe Öğretmenliği (1970) görevlerinde bulundu.

     Askerlik görevini (1968-1970) Hakkâri ve Bilecik’te Jandarma Asteğmen ve Teğmen olarak yerine getirdi.

     1970 yılı sonunda MEB Millî Folklor Enstitüsü Müdür Yardımcılığına atandı. 1973-1978 ve 1979-1984 yılları arasında Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı görevini yaptı. Bu dairenin gelişmesini, verimli hizmet vermesini sağladı. Uluslararası Folklor Kongreleri’nin toplanması, yurt çapında derlemelerin başlatılması, kurslar açılması, arşiv ve kütüphanenin kurulup geliştirilmesi, araştırma yıllığı çıkarılması, yayınların artırılması, üniversitelere halk bilimi dersleri konulması, folklor açık hava müzesi kurulması girişimi onun Başkanlık ve Genel Müdürlük döneminde gerçekleştirilen önemli faaliyetlerdir.

     82 tablodan oluşan resim koleksiyonunu Kastamonu Özel İdare Resim ve Fotoğraf Müzesine, 1400 kadar kitabını da Kastamonu Kent Arşivi ve Kitaplığına bağışladı.

     1984-1988 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Bu görevde iken,Türk Halk ve Sanat müziği topluluklarının, korolarının kurulmasını sağladı. 1988-1997 yılları arasında Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda uzman olarak görev yaptıktan sonra Eylül 1997’de Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atandı. Bu görevinden 0l Nisan 1998’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

     MEB ve Kültür Bakanlığındaki (şimdiki Kültür ve Turizm ) 37 yılı aşkın devlet hizmeti sırasında kanun ve yönetmeliklere göre görev yapmayı ilke edindi. Siyasî baskılar sonucu kanunlara aykırı hareket etmeyerek istifayı göze aldı. Üç defa istifa etti, haklı olduğu için istifaları işleme konulmadı. Hiç ceza almadı.

     1965 yılında İlkokul Öğretmeni (2002 yılında TED Ankara Koleji Başyardımcılığından emekli) Mefharet Tan’la evlendi. Bu evlilikten 1968 yılında doğan oğlu Doç. Dr. Mustafa Özgür Tan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü, gelini Doç. Dr. Funda Uysal Tan da Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesidir. Ağabeyi Emekli İlkokul Müdürü Özdemir Tan Kastamonu’da, kardeşi Araç Lisesi eski müdürlerinden Nevzat Tan İstanbul’da yaşamaktadır.