Indim men duýdansyz bu uly dünýä,
Döwrüñ aladalaryndan habarsyz.
Guşlañ owazyna meñzeş agyny,
Diñleýär meñ bilen biziñ asyrmyz.

Asyrmyz diñleýär.
Emma meñ üçin
Bu pursat jedelem, pikirlerem ýat.
Uklap ýatyr çal dumana bürenip,
Geljekki ýaşaýş,
Geljekki şöhrat

Bar zat öñde
Salgymlaryñ içinde,
Gara daglar deýin ýatyr garalyp,
Soñ daglara tarap bir ädim ädip,
Ömri dowam edýän, ölüp-dirilip.

Tapynýan özüme kybapdaş dost, ýar,
Synlaýan hezl edip aýdyñ gözleri,
Bir jahyl ýigit dek,
Ene topragym
Gyzgyn gujagynda göterýär meni.