Rayete meyl ideriz, qamet-i dil-cü yerine,
Tuga dil bağlamışız-kakül-i hoş-bu yerine.

Heves-i tir u keman çıqmadı dilden asla:
Nabek-i gamze-yi dil-düz ile ebru yerine.

Süreriz tıgımızın zevq u sefasın her dem:
Sim-tenler ile olan lezzet-i pehlü yerine.

Gerden-i tevsen-i zibada qutas-i dil-bend
Bagladı goñlümizi zülf ile gozü yerine.

Goñlümiz şahid-i ziba-yi cihade verdik-
Dilber-i mahruh u yar-i peri-ru yerine.

Seferin cevri çoq ummid-i vefa ile veli
Oldıq aşuftesi bir şuh-ı cefa-cü yerine.

Olmuşız can ile billah, Gazaiy, gazaye teşne,
Qanınnı duşmen-i diniñ içeriz suv yerine.