Seneler var ki yazmadım bir şey
Bende yok sanma ra'd-ü berk-u sema
Hayli demdir hamûş idim amma
Feverân oldu, infilâk ettim

Sanmayın yer katında bir bodurum
Açmışım gökyüzünde bir uçurum
Ki derûnunda ben varım ancak

Bugün olsam da bir cihân-dîde
Karlar altında nevbahârım ben

Yıldırım yağdırır ateş böceğim
Haniyâ bende böyle şeyhûhet?

Gazebim geçti, sâkinim şimdi
Yok canım bir latîfe ettimdi
Mest idim önce, şimdi bûhuşum

(Büyük şair Abdülhak Hamid'in sekseninci yıl dönümü kutlanırken bir İstanbul gazetesi Hamid dahi midir? diye bir anket açtı. Kendisi bu ankete aldırışsız bir tebessümle dahi değil vahiyim cevabını verdi. Büyük şairin o tebessümü zehir doluydu. Bu zehrini gazup bir şair şiiriyle akıttı.)