Nice sevgiler, nice sevgililer bıraktım ardımda;
Sana geldim!
Nice yoları yordum, nice engelleri yardım da;
Sana geldim!
Otağ kurmadım yurdumda...
Nice gurbetlerde,
Nice eyvanlarda arayıp, durdurdum da;
Sana geldim!
Nice hayaller, nice düşler kurdum,
Nice kahpelerden hesap sordum da;
Sana geldim!
Vatan,Millet, Bayrak, Ezan dediler, koştum...
Nice kör dövüşlerde kırdım da, kırıldım da;
Sana geldim!
Sen, gönül dağımda eşsiz gökçeğim!
Sen, sevda bağımda emsalsiz çiçeğim!
Hicranından yoruldum, siteminden darıldım da;
Sana geldim!
Bıkmadım bir ömür delice sevmekten...
Ateşine karıldım, alevine sarıldım da;
Sana geldim!
Bir engin deniz misaliydi gözlerin...
Meğer ilk bakışta vurgun yemişim, bilemedim...
Aşk - ı derununa vuruldum da;
Sana geldim!


06.08.2015