سید عزیزالله الفتی، کوزگه کورینگن استعدادلی اوزبیک شاعرلریدن بیری صفتیده، اوزیگه خاص اسلوبگه ایگه. او ایککی تیللیک شاعر. اوزبیک و دری تیللریده شعر یازه دی و کوپراق غزل ژنریگه قیزیقه دی. بیز اونینگ شعرلریدن ایریملرینی تنلب آلیب، حرمتلی اوقوچیلر اعتباریگه حواله قیلماقچیمسز. اونینگ اوزی و اثرلری حقیده گیلگوسیده معلومات بیره میز.

 

اده شگن

 

ای یار قچــانگه چه، جورینگده یورَی ییغلب

قالگن موکوریملردن، اولگینچه کورَی ییغلب

زیــر تمه گـیل آرتیقچه ای یار ییقیلگن من

یولیـــنگده عصـا اوشلب، تاچند توری یـیغلب

ظلمیــــنگنی کوپَیــــتیرمه، بیر آز مـــدارا ایت

باشـــیمگه مگرقنچه توپراق ساوورَی ییغلب

رحــم ایله مســافرمن وصلیـنگنی تیلب کیلدیم

بیلمــم که قــیوییردن اوییـنگنی سوری ییغلب

کوییــنگده ادشـگن بیر بیچاره غریبینگ من

دیـوانه کـبـی تاکی هـریان یوگــورَی یـیــغلب

هجران اوتیده کویدیم، قویگیل منی ای ناصح

وصلیگه ییتوشگونچه، بغـریـم قاووری یـیغلـب

 

شکوه

 

عــالـــم هـــمه بــیـرگه ســــنی دلـــدار تـــوتیــبدیر

اینیـــقـسه که عشـــق اهــلی ایــسه یـــار تـــوتیبدیر

هـــرخـــط بورمــین جاده ســی گه قنچه یوگورماق

عاشـــق نـــی مـگر حـسنی گـه پـرکارتــوتـــیبدیر

مـــونـــدن بـــوله آلـــگی مو قیــــین عـــشق جفا سی

عاشـــــقلر ارا سنـــگه منـــی زار تــــوتــیبدیر

آرتـــوقـــچه ییــتر باشـــیمه ســـودا ســـنی هرکون

گـــویـــاکه منـــی عشـــقیــــگه ناچــــارتوتیبدیر

هرغمـــزه سی جانـــیمگه بلا، طرفه کورینگ کــیم

ایــل آلدیده  اوزنی ایـسه غمـــخوار توتــیبدیر

اغـــیار آلــــیب مــزد بیلن یار وصـــالـــین

او بولســـه منـــــی عشـــقیــــده بیگار توتیبدیر

نــاز ایله آچـــیب کوزیـــنی  گویا کوره کورمــس

بــــیر یــــنگی اویـــین ایـــتگه لی بیمار توتیب دیر

گـــرایســــته سه ظلم الفـــتی گه یارعــجبمـــس

بیـــچاره بیــــلب، آنــی گـــنهکــار تـوتــــیبدیر

 

ایر یلیق

 

نـیله ییـن مهر ینگ مـنی سینگه خریـدار ایله گن

تـیلـبه لیـکده شـــهره و رسـوای بازار ایـله گــن

میــنگ تصـدق صـنعیگه جـانـیم، که نـقـاش ازل

بوظـرافـت بیرله کـیم حسنـینگنی گلزار ایله گن

انـچه یـیل بولمــیش مـسافـر یارکویـیده کـونـگل

گـرچـه یـوز توبـیخ ایـله مردود دربار ایـله گـن

ایل ارا هر بیر قولاغ آویـزه سی بولگن بوسوز:

ساچنی بیر ترساقیزی بو ینیمگه زنارایله گن

بیرمنی قتلیمگه مینگ فریاد کیم اول بغری تاش

اوزیگه چرخ  فلکـنی هم مددگار ایله گن

اول، نه یلـغوز کونگلـیمی میندن ادشـتیرگن فقط،

اویقـونـی هم کوزدن اوچماقلیککه نـاچـار ایله گن

اوچـره شـرایـردیم خـیالی بیـرله گه - گه  وای کیـم

نیچه ییل بولدی منی دیداری گه زار ایله گن

ناصحا پند ایتمه، تاثیرایله مس عاشققه کیم

عـشقـیگه بـیر عمر دیر، اوزنی گرفـتار ایله گـن

الفتـی،  جـوریگه کونـماقلیکدن  اوز گه چـاره یوق

گرچه اول بیداد گر کونگلینگنی افکار ایله گن

 

ادب مرغزاری

 

هرییلده نیــــچه مرته، کیلمــــس بهار قیـــته

بولمـــــــس مدام یاشلیک سن بیرله یارقیته

یاشلیک نی بیل غنیمت بو باغ صحــنــیده کــیم

هرفصل نغمه خوا نلیک قیلمس هزارقیــــته

هرنفــــس بیرمعیــــــــن رزقیگه ایگه دایــم

بیــریــلمه گــی بو قسمت کوپ بیــــشمار قیته

آزرده قــــــیلـــــمه هرگز بیـــردوست باوفانــی

سین بیـــــــرله یار بولمـــس پروانه وارقیته

دنیا گه کیلمس ایرمیش هرکونده اونته باشلــیغ

یوزییـــل کـــیرک توغیلــسه بیرشهسوارقیته

هرکیمگه بیراولیم بار ایرکین تیریکلیک ایــلــه

بیــــرباش اوچون قوریلمــس یوزقتله دارقیته

امکانــی باریـــچه آل بهــره تریکـــلیگیـــــنگـدن

ممـــکن ایمـــس کــوکرسه بومرغزار قیته

گویاکه بیراوچر قوش فرصت نی بیرمه قولدن

هرکــــون دوزاققه توشمـــس اوشبو شـکارقیته

 

عشق شهبازی

 
الهی عشقینگ ایلب مینگه دمساز
یاووق ایت اوزینگه بو قلنی آز- آز
کوریمسیزبنده من لایق ایمس کیم
وصالینگ بیرله ایتسنگ بیردم اعزار
ایرور اوشبو گنهکارینگ امیدی
جهنم اهلی بیرله قیلمه انباز
یتیشتیر یخشیلرگه، یا خدا دیب
فغان ایتسک بولیب بیرگه هم آواز
منگه بیر، اویله همت تا قنات سیز

ایته بیلسم اوزیمدن سینگه پرواز

دیدی عشق اهلیگه دار اوزره منصور:

وفا شهریگه بو ایشیک سر آغاز

مینگه هم ساوغه بیرگیل اویله بیرعشق

ایتی عاشقلر ایچره اوزنی ممتاز

یورک دردین ایترگه فاش نه حاجت

کوزویوز ایککی سی دیر ایلگه غماز

نه ممکن قرشیلیک قیلماق، الهی

کبوتر بولسه کونگل، عشق شهباز