Afandim, bu sizing afg‘oningiz bizlarga kor etmaz,
Ocharga ko‘z qani bizda, imolar aslo or etmaz,
Xazon bo‘lg‘on gulistondur, gulini ixtiyor etmaz,
Sizingdek bing muxotib dodi-faryodi mador etmaz,
Nechuk chiqsun bu millat, g‘ayratu himmatni yor etmaz.

Qani er bizda uyqudan uyog‘, xotin qatorinda,
Dilu jonin jaholat qoplamish, yotmish mazorinda,
Nechuk ibrat olur jonsiz jamod ul qabri zorinda,
Na deb so‘z tinglayurkim, punba g‘aflatgo‘ shikorinda,
Nechun tursun bu g‘aflatdan tag‘oful e’tibor etmaz.

Bu jahliston eliga va’zlar kor etmagay, faryod,
Bu sangin dillari tepkular ozor etmagay, faryod,
Bu osiyo sangin ustida turpo ketmagay, faryod,
Bu ko‘histon dilini kahfi xobi bitmagay, faryod,
Yotar doim farog‘atda na nanggu or g‘or etmaz.

Bu mavhistonda bermas ibratu g‘ayrat samar, hayhot,
Hama yo‘l ko‘rsatuchilar tama’chi, darbadar, hayhot,
Bu fanlardan xabarsizdur, falaklar qars urar, hayhot,
Yahudu armani, lotishlar aylar alhazar, hayhot,
Abu Jahlu Yazidlar biz kabi millatni xor etmaz.

Taraqqiy yo‘lina tushsunmi yo shaxsisidan qolsun,
Fununu ilmdan ibrat desa, pul topmadan qolsun,
Maishat bobida pul topsinu o‘z jaybina solsun,
Boqub hirsi ila ta’rixa, Qorundan na deb qolsun,
Nasihat aqchasiz bu sangi dillarda qaror etmaz.

Yahudiylar kelib savdoni andak qismini oldi,
Shupurg‘uchi, yamoqchi, xayrchilik bizg‘a ham qoldi,
Yahudiylar ko‘rub turk ittifoqin aqldan toldi,
Yasab shirkat g‘anilar yig‘di pul, joyi asil qoldi,
Tanazzul iftiroq etmakda bizlar sharmu or etmaz.

Bu ko‘histong‘a maktabni solur, sahroyilarmu, oh,
Hunar birla funun tahsil etar qishloqilarmu, oh,
Muallim yetkarur kim? Bu qadim taryokilarmu, oh,
Madorislarni kim isloh edar, shalloqilarmu, oh,
G‘aribu bekasu bechorani odamqator etmaz.

G‘anilar o‘rtamizda bor, himmat nishlari burron,
Faqirlar jismili tishlab olurg‘a tishlari burron,
Xusumat aylamakda dildagi g‘ul-g‘ishlari burron,
Jamoat, xayrni buzmak uchun qirqishlari burron,
G‘ariblar jismig‘a bunday alamni zahri mor etmaz.

Biza lozim erur axloq ta’limig‘a bir o‘n yil,
Jaholat jomi bizdan tark o‘lur, gar kechsa besh-o‘n yil,
Ulumi ma’rifatdan to xabar topmak-la o‘n-o‘n yil,
Chirog‘i ilm uchun Hijron bo‘lub yotmakka yuz o‘n yil,
Agar bing yil nasihat yog‘gani-la sabzazor etmaz.