Kara kıs avulumga kelgende (Kara kış köyüme gelende)
Kültüldegen kar yerge tüsgende (Lapa lapa kar yere düşende)
Dombıramdı alarman (Dombıramı alırım)
Yürek sazım çalarman (Yürek sazımı çalarım)
Kaygırgandı eş aytbam (Kaygılarımı hiç söylenmem)

Dombıra sazım estgen ataylar (Dombıra sazımı işiten babalar)
Manesine es bergen anaylar (Manasına kulak veren analar)
Estgenine oy berip (İşittiğini akıl yorarak)
Yüreklerge ses berip (Yürekleri titreyerek)
Köz yastı kızganmaslar (Göz yaşlarını esirgemezler)

Nogaydın kaygı sansız kününde (Nogayların derdi sayısız günlerde)
Batirler yuklamagan kününde (Yiğitlerin uyumadığı günlerde)
Yüreklerin kötergen (Yüreklerini cesaretlendiren)
Sogıslarda küş bergen (Savaşlarda güç veren)
Köptü körgen Dombıra (Görüp geçirmis dombıra)