Meşhur Kumuk şairi, toplum önderi Mahammat-Apendi Osmanov, Dağıstan toplum ve siyaset hayatının, edebiyatının tarihinde önemli bir yer tutmuştur.
      
       Çarlık muhafız kıtasında görev yapmış olan Kadı Umar Osmanov'un oğlu olarak 1838 yılında Yahsay'da dünyaya geldi. M. A. Osmanov, Ruslarla yakın ilişki içinde olan bir ailede büyüyüp eğitim gördü. Rusça, Arapça, Türkiye ve Tatar Türkçesi ile Orta Asya halklarının dillerini öğrendi; Petersburg Üniversitesinde Türkiye ve Tatar Türkçesi dersleri verdi, Kumukların ve Kafkasya'nın başka halklarının sözlü halk mahsullerini derlemek için o yıllarda çok emek sarf etti. 1883 yılında Petersburg'da Kumuk ve Nogay yırlarını, ata sözlerini, hikâyelerini toplayıp kitap hâlinde çıkardı. Bunlardan başka kitabına kendisinin ve Yırçı Kazak'ın şiirlerini de aldı. Şairin Nasihat adlı ilk kitabı 1889 yılında Kazan şehrinde yayımlandı.

      Osmanov, o zamanki ünlü Rus âlimleri Berözin, Smirnov, Rozen ve başkalarıyla tanıştı, Rus edebiyatını da derinden öğrendi. Petersburg ve Dağıstan'daki âlimlerin, eğitimcilerin ve yerli halkın arasında büyük saygı gördü. "Hürmetin saygın daha çok, beyden handan." diye yazıyor Yırçı Kazak, o yıllarda Osmanov'a. Kumukların büyük şairi Kazak ona çok hürmet ederdi, Osmanov ile dostluk kurdu, sıkıntılı günlerinde onu çok arardı. M. A. Osmanov 1904 yılında, ata yurdu Yahsay'da öldü.