Panel bir tartışma türüdür. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmacılar r belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar. Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır. Konuşmacılar tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilirler.
     Panel başkanının görevleri:
 1. Konuyu ortaya koymak.
 2. Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
 3. Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
 4. Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
 5. Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.
     Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Sorular salonda veya stüdyoda bulunan dinleyicilerden gelebileceği gibi uzaktaki dinleyiciler tarafından telefon, elektronik posta vb. yollarla da sorulabilir.