Âşık men ışk otıda bağrım kebabdur
Bir lahza körmesem anı halım harabdur.

Ayrılsa yar menden öler men firakıda
Canım gamıda teşne vü kanım şarabdur

Işk odı tüştü canımga hergiz ilacı yok
Halıma rahm eylesengiz savabdur

Bağrım izildi küydü tenim kitti takatım
Biçare hasta canımga andak azabdur

Bihude il sözige kirip kavlama meni
Bu can siparım işikingizde badur.

Günümüz Türkçesiyle:

Aşıkım, aşk odunda bağrım kebaptır
Bir lahza görmesem onu halim haraptır.

Ayrılsa yar benden ölürüm (bu) ayrılıktan
Canım gamına susamış ve kanım şaraptır

Aşk odu düştü canıma asla ilacı yok
Halime acısanız sevaptır

Bağrım ezildi, yandı tenim gitti takatim
Biçare hasta canımla öylesine azaptır

Beyhude el sözüne girip (uyarak) kovma beni
Bu cansiperim eşiğinizde kapıdır.