Mening könglümki, gülning gunçesidek teh-beteh kândur,
Eger yüz ming bahâr olsa açılmağu ne imkândur.

Eger ul kâşı yâsız bâğ geştin arzu kılsam,
Közümge okdurur serv ü köngülge gunçe peykândur.

Bahâr u bâğ seyrin ne kıleykim dilistânımning,
Yüzi gül, zülfi sünbül, kâmeti serv-i hırâmândur.

Visâli lezzetidin zevk tapmağlık erür düşvâr,
Firâkı şiddetinde yoksa cân bermaklik âsândur.

Bâşıdın evrülür ermânı birle öldüm, ey Bâbur,
Mening na’şımnı bâri ul perî köyidin aylandur.