Yazar İsa Kocaakaplan'ın edebiyat üzerine yazdığı makaleleri kitap halinde toplandı. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları arasında çıkan olan kitap, yazarın 40 makalesinin buluduğu iki bölümden oluşuyor.
     "Destandan Gerçeğe" adını taşıyan ilk bölümde; İslamiyet sonrası Türk destanları (Oğuz Destanı, Battal Gazi Destanı, Köroğlu Destanı) ve Dede Korkut Hikâyeleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler yer almaktadır. Yine edebiyatımızın bilhassa Tanzimat sonrası dönemi üzerinde yapılan genel incelemeler ve Türk edebiyatının değişik yönlerini irdeleyen genel çalışmalar bu bölümde toplanmıştır.
     "Metinler Arasında" adlı ikinci bölümde ise; II. Meşrutiyet sonrasından 2000’li yıllara kadar edebiyatımızda tanınan şair ve yazarların eserleri üzerinde yapılan çözümleme ve değerlendirmelerin bulunduğu makaleler yer almaktadır. Bu makalelerin konu aldığı kişilere bakıldığında, kitabın Mehmet Âkif, Yahya Kemal, Ahmet Talat Onay, Âşık Veysel, İ. Hami Danişmend, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Nihal Atsız, Samiha Ayverdi, Nihad Sami Banarlı, Mitat Enç, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı, Bekir Sıtkı Erdoğan, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Emre Kongar, Dilaver Cebeci, Sevinç Çokum ve Ömür Ceylan’dan oluşan geniş bir edebiyat ve fikir adamı kadrosunu kapsadığı görülür. Bu seçkin isimlerin bazen tek metinleri, bazen de eserleri kitaptaki makalelerde ele alınmış ve eser-şahıs-devir ilişkisi gözetilerek çözümleme ve yorumlar yapılmıştır.
     Yazarın diğer kitapları: 1.Türklük Mücahidi İsa Yusuf (1991 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Altan Deliorman ve Abdülkadir Donuk'la birlikte) 2.Açıklamalı Edebî Sanatlar (1992 MEB Yayınları, 1998 Damla Yayınları, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları), 3.Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı (1992, 1998 MEB Yayınları), 4.Gök Kubbemizin Şairi Yahya Kemal (1998 Damla Yayınları), 5.Kırım'dan Londra'ya Cengiz Dağcı (1998 Damla Yayınları-Bu eserin ikinci bölümünü Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı oluşturmaktadır.) 6.Namık Kemal (1999, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) 7.İstiklâl Marşımız ve Mehmet Âkif Ersoy (Mart 1999, Eylül 1999 Bayrak Dağıtım, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları ) 8.Ziya Gökalp ( 2001, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) 9.Ahmet Hâşim (2001, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) 10.Türkü Söyleyen Şehirler (2005, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları) 11.İki Cihan Arasında 1-5 (Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hâmid, Muallim Naci, / 2007, Kapı Yayınları) 12.Tür ve Şekil Bilgisi (Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında) ( Ekim 2009 Kriter Basım Yayın, Mehmet Aça ve Haluk Gökalp'la birlikte) 13.Kırım'ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı ( Mart 2010, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları) 14.Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon ( Eylül 2010, Kesit Yayınevi, Rekin Ertem'le birlikte).