░   Günümüz öğretmenleri için en büyük müşkül dersi çekici hale getirmek problemi olsa gerektir. Yani, öğrencinin pürdikkat ve pürheves kendini bir derse vermesi –şimdiki zaman için- oldukça zor ve öğretmen için de oldukça yorucu bir iş…
     Bu başaran öğretmenler yarına kalıyor zaten. Bir şairin ya da bir öykü yazarının hocasından etkilenip o işe heves ettiği çokça duyduğumuz bir gerçek değil midir?
     Ali Nihad TarlanVarsın birileri “Hoca camide…” diye öğretmeni hocadan hocayı öğretmenden ayırmaya çalışsın, iyi hoca has hoca bulunca eteğine yapışmaya devam!
     Ve bu has hoca geleneği içinde bir inci: Ali Nihad Tarlan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin en bereketli demleridir her halde ki Ali Nihad Tarlan gibi Ahmet Hamdi Tanpınar gibi birçok inci değer de aynı dönemde ders vermişler.
     Hatırlanacağı gibi Türk Edebiyatı Vakfı daha önce yine Güler Güven’in tuttuğu ders notlarından oluşan Tanpınar’dan Yeni Ders Notları kitabını yayınlayarak kültür dünyamıza büyük bir hizmette bulunmuştu.
     Öğrencisi Güler Güven’in tuttuğu ders notlarından ve Ali Nihad Tarlan hocanın öğrencisi olma bahtiyarlığına erenlerden öğrendiğimize göre, Tarlan hocanın dersleri ayrı bir ilgiye ve iltifata mazhar olurmuş. Sınıfın hınca hınç olduğu dersler… Süslü edebiyata değil özlü edebiyata susamış öğrencilerin tercih ettiği bir ders.
     Ali Nihad Tarlan, Divan Şiiri DersleriAli Nihat Tarlan’dan Divan Şiiri Dersleri sekiz bölümünden oluşuyor: Fuzuli Divanından Gazel Şerhleri, Naili’nin Hayatı ve Eserleri, Edebiyat Tarihinde Usûl, Ali Şir Nevai gibi başlıklar altında hocanın her sömestr farklı bir şairi şerh ettiğini görüyoruz.
     Kitaptaki Şeyh Galip ve Şeyh Galip Divanı Şerhi bölümüne ayrı bir dikkat etmek gerek. Şerhin nasıl yapıldığı, verilen örneklerin salt edebiyatın sınırları içerisinde gezen bir ayağa sahip olmadığı hemen fark ediliyor.

Hayri Ataş’a Sorduk

     Bu kıymetli eseri yayına hazırlayan Hayri Ataş'tan kitapla ilgili birkaç kelam etmesini istedik:
     “Kitap malum olduğu üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 1955–1959 yılları arasında okumuş olan Güler Güven'in Eski Türk Edebiyatı dersleri veren Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan'ın derslerinde tuttuğu ders notlarından oluşmaktadır. Dört yıl boyunca düzenli olarak takip edilen derslerde tutulan bu notlar elbette ki derslerde anlatılan her şeyi içermiyor. Sadece tespit edilenler var bu notlarda fakat buna rağmen Tarlan hocanın kürsüdeki halini bir nebze de olsa yansıttığı için bizce çok kıymetlidir.
    Bir de notlardan Tarlan hocanın ders konularını da takip etme imkânımız oluyor. Dikkat edilirse 8 sömestr boyunca 4 şair üzerinde ağırlıklı olarak durmaktadır. Bunlar sırasıyla Fuzûlî, Nâ'ilî, Alî Şîr Nevâî ve Şeyh Gâlib'dir. Arada başka konulara da temas edilmektedir.
     Biz notları yayına hazırlarken notlara müdahalede bulunmadık. Fakat yanlışlık, eksiklik veya izah edilmesi gereken durumlar varsa onları dipnotlarda göstermeye gayret ettik. Zira bazı unutulan, eksik yazılan beyitler, belirtilmesi gereken kaynaklar olduğunu düşündük...
     Kitabın önsözünde de yazdığımız gibi Güler Hanım 1997 yılında vefat etmiştir. Notlar tarafımızdan (Hayri Ataş) yayına hazırlanmıştır. Olacak her türlü eksiklik tarafımıza aittir ve yanlışlarımızın düzeltilmesinden memnuniyet duyacağız.”
     Ali Nihat Tarlan’dan Divan Şiiri Dersleri; haz. Güler Güven - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2009

Kaynak: Dünya Bizim

------------------------------------

Yazar: Güler Güven
Sayfa: 264
Yayın Yılı: 2011 / 2. Baskı
Kağıdı: Enso 70 gr Lux Cremy
Ebat: 13,5 x 21,5
Kapak: 350 gr. Mat Kuşe
ISBN: 978-975-6186-47-3
Fiyatı: 18 TL

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Adres:Divanyolu Cad. No:14 Sultanahmet / İSTANBUL
Telefon:(212) 526 16 15 / 527 50 32
Fax:(212) 513 77 49
E-Posta:tedev30@gmail.com - tedev@turkedebiyati.com.tr