Tırablus, Tırablusgarp, Garp Tırablusu Osmanlı tarih edebiyatında bugünkü Libya topraklarının adıdır.
      Tırablusgarp 1551’de büyük Türk denizcisi Turgut Reis tarafından fethedilmiş ve Osmanlı topraklarına katılmıştır (Türbesi Tırablusgarp’tadır). Bölge uzun süre Karamanlı adlı bir Türk sülalesince yönetilmiştir.1911’de İtalyanların taarruzu üzerine başlayan savaşa Osmanlı devleti hiç  bir müdahalede bulunamamış, gizli yollardan bölgeye giden Türk subayları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara kök
 söktürmüşlerdir.
     Türk subayları Balkan savaşının çıkmasıyla Tırablusgarp’tan ayrılmak zorunda kalmış, 1912’de yapılan anlaşma ile bölge İtalyanlara terk edilmiştir. Böylece Osmanlı Afrika’daki son toprağını kaybetmiştir. Birinci Dünya savaşında bölgeye tekrar gönderilen Türk subayları yerli halkı yeniden teşkilatlandırmışlar, İtalyanlara büyük zarar ve zaiyat verdirmişlerdir. 30 Ekim 1918’deki Mondros mütarekesinden sonra da direnişlerini sürdüren Türkler ve yerli halk, ancak padişahın üçüncü “teslim olun” fermanından sonra direnişe son vermiş ve 26 Mart 1919’da Fransızlar vasıtasıyla İtalyanlara teslim olmuşlardır. Bu eserde 1911-1919 arasını anlatan dört hatıraya ve bir makaleye yer verilmiştir.
 
Bilgeoğuz Yayınları
Sayfa: 168, Isbn:9786054200092, Ebat: 14x22