Beştav canı, Arhız, Mahar, Teberdi -

Miyik curtnu bizge Teyribiz berdi,

Mingi Tavnu senge tıyınşlı kördü,

Culduz halkı, Teyri halkı Karaçay.

 

Ne zalimni allında da bügülmey,

Kara kün da erkinlikden tüngülmey,

Taş başında caşav ete kelgense,

Ötgür millet, öhtem millet Karaçay.

 

Nença kere künü, ayı tutulgan,

Ança kere celmavuzdan kutulgan,

Temirlege, kurçlaga da katılgan,

Dev halisin körgüztgendi Karaçay.

 

Üzmegense nartüh, arpa urlugun,

Cigitlikni, adamlıknı korlugun,

Burun kibik kral kuradıng, kurdung.

O Nart halkı, Alan halkı Karaçay.

 

Bardı seni Allahıng da, tiling da,

Ösüb kelgen sarıcilik tölüng da,

Katılmazla senge kartlık, ölüm da,

Ömürlükge caşarıksa Karaçay.