Ağasızlar
Kimsesiz ağasızlar
Devran tersine dondu
Şah geda ağa sızlar

Ağa siz
Xizmetkâr biz ağa siz
Ölürse qullar ölsün
Qul qalmasın ağasız

Ağır ağır
Adım at ağır ağır
Besteyden gece bitmez
İgid ol xoyrat çağır

Ağı sen
Qereni sen ağı sen
İncelttiv qilce qoyduv"
Menim kimin dağı sen

Ağ sadeler
Ağ sedef ağ sadeler
Miskinin göz yaşları
Mermere axsa deler

Al çax felek
Silahıv  al çax felek
Namarda meydan verdi
Namarttan alçax felek

Al dudağı
Öp qoxla al dudağı
Yar menim qanım içip 
Oluptu al dudağı