Buġaza
Derdím çıxtı buġaza
Mıskof gözív oyaram
Yan baxarsav Buġaz’a

Bı ġazlar
Göge çıxar bı ġazlar
Arz çıxsa miḥverinnen
Türk’ten çıxmaz Buġazlar

Buġazlar
Kassap qoyın buġazlar
Tanrı yer daġıdanda
Türk’e düştü Buğazlar

Buġazdan
Neler geçer buġazdan
Sular geçse heqqí var
Mıskof geçmez buġazdan