Dertliyem adım Reşit
Qulax as sesim işit
Kerkük’ün derdi mende
Bir degi bin bir çeşit

* * *

Derinleşti yarası
Çox yükseldi narası
Türkmen’deki bu derdin
Birliktir tek çarası

* * *

Qaldırdığım sert yüktü(r)
Ağırlığı bel büktü
Yer yüzünde bir cennet
Varsa bizim Kerkük’tü(r)

* * *

Türkmenelinde yas var
İşlenen büyük suçtu(r)
Qaf dağının adı var
Derdimiz çox büyüktü(r)

* * *

Lal degi dillerimiz
Bağlıdır ellerimiz
Demirden daha’da sert
Bükülmez qollarımız

* * *

Yılın dört mevsiminde
Yeşildir dallarımız
Üstünde barış için
Öter Bülbüllerimiz

* * *

Çalsın sazlar durmasın
Qırılmaz tellerimiz
Axsın sevgi pınarı
Şen olsun İllerimiz

* * *

Ayı doldu
Gün hafta ayı doldu
Dünyaya ilim irfan
Kerkük’e ayı doldu

* * *

Dağda Yaşar
Geziri dağda Yaşar
Türkmenler şehir köyde
Qatiller dağda yaşar

O qadar cahiller ki
Onlara dağ da şaşar
Ey mert ve yiğit asker
Görevin dağda başar

Kerkük uğruna Türkmen
Su dere dağ da aşar

* * *

Çöp ekler
Çöpçü çöpe çöp ekler
Kerkük’ü boş gördünüz
Havlayın ey köpekler