Oy kökümüz talandı
Bu ne tütsü dumandı?
Iraq qan göl içinde
Kerkük’üm yağmalandı

Şu Türkmen balası mı?
Ağlayan anası mı?
Daş üste daş kalmayan
Kerkük’ün Qalası mı?

Kerkük’ün qalası mı?
Uçmayan sonası mı?
Şu tarixten silinen:
Türkmenin Qalası mı?

Ezizim qala qalam
Dağılmaya qala qalam
Türk izini silmeyin
Kerkük’e qala qalam

Ezizim daşım ağlar
Dıvarım daşım ağlar
Kerkük’ün dar gününde
Olsa qardaşım ağlar

Ezizim biçen gelsin.
Gem günü biçen gelsin:
Türkmeneli safıdır
Şerbeti içen gelsin

Ezizim gün olacağ
Ancaq o gün olacağ
Kerkük’ün haq sözünü
Tutan bir gün olacağ

Kerkük’te qasırgalar
Çox esdi qasırgalar
Biz haqqa inanırığ
Biter şu qasırgalar

Babagurgur alovlanır
Dede ruhu da canlanır
Türkmeneli bayrağı
Her bir elde dalgalanır

Kerkük’de dağ daş ağlar
Dar günde qardaş ağlar
Bu toplu mezarlığa
İnsan sussa daş ağlar

Unutma gel torpağını
Qoyma yağı tapdağını
Türkmen halqın qanıdır
Qoru Kerkük torpağını

Kerkük’ümden doymayan
Qelbini dert oylayan
Dedem Qorqud ruhudur
Seni rahat qoymayan

Ezizim derd ekerem
Dert biçib dert ekerem
Kerkük’ün dar gününde
Yox mu hiç derde kerem

Kerkük’e bax şehid verib
Yenilmez çox igid verib
Sebebi var “Türk” olması
Bu gün de bak şehid verib

Burla xatun nevesiyem
Kerkük’de men gezesiyem
Kerkük’ümde gezinmesem
Gözü açığ ölesiyem

Ezizim gül üzüme
Yurdumda sen gül üzüme
Men gurbete düşeli
Gem düşdü gül üzüme

Ezizim vetenimdedir
Aşqım vetenimdedir
Canım gurbette olsa
Ruhum vetenimdedir

Sona göle gelende
Bülbül güle gelende
Türkmeneli hiç susmaz
Hoyrat dile gelende

Türk elinin acarı bu
Turan elin yazarı bu
Bir gün bele deyecekler
Bir ğeribin mezarı bu

Göyde yıldız bellidir
Belke yüz yox ellidir
Dağılsa Turan eli
O yurdundan bellidir

Qaralma gizli gizli
Saramla gizli gizli
Veten deyib sızlayıb
Darılma gizli gizli

Şirin şirin dile bak
Derde duçar ele bak
Telafer’i yakdılar
Yurdumdaki küle bak

Ezizim bize sarı
Gem gelib bize sarı
Musul şehid verende
Qan geldi dize sarı

Ezizinem oku gel
Ozan qardaş oku gel
Cahil olma heyatda
Fizuli'ni oku gel