Ermeni Tasarısı ile ilgili çok şey yazılıp çizildi. Bunlardan biri, daha önce de bu tür tasarıların alt komisyonlarda konuşulduğu ve önemli olmadığı fikriydi. Oysa bu işin kökeni çok eskilere dayanıyor. Sadece dünyanın çeşitli yerlerinde ve bilhassa Amerika'da yaşayana Ermeniler değil aynı zamanda Türk, Türk tarihi ve Türkiye düşmanı çeşitli milletlere mensup ırkçı Batılılar da tarihimize kara leke çalmak için büyük çaba gösteriyorlar. İşte yandaki ayrıntı bunların bir örneği. 1966 yılının Hürriyet gazetesinde bir haber: Meselenin pek çok yönünü ortaya koyması bakımından sizlerle paylaşmayı uygun buldum.

     Amerikalı Ermeniler Paralı İlânlarla Propaganda Yapıyor

     New-York, - Amerika'nın pazar günleri 1,5 milyon basan en nüfuzlu gazetesi New - York Times'te 24 Nisan pazar günü bir ilân yayınlanmıştır.

    Kendisine, Ermeni Şehitleri Komitesi süsünü veren ve adres olarak sadece New-York Grand Central İstasyonundaki 4133 numaralı pos ta kutusunu gösteren bir komite tarafından verilmiş olan ilânın altında hâlen Türkiye'de birçok mensupları bulunan 82 tanınmış Ermeni ve Ermeni asıllı Amerikalı şahsiyetin isimleri bulunmaktadır. Yayınlanan çağrının birinci sayfadaki metni aynen şöyledir:

    24 Nisan 1915

    Bir Milletin Ölüme Mahkûm Edildiği Gün,

    51 sene evvel bugün, bir millet ölüme mahkûm edilmişti. Ve bu karar, sistemli bir şekilde hınçla infaz edildi. 1,5 milyondan fazla Ermeni Türk makamlarının 24 Nisan 1915 de başlayan bir hareketiyle fark gözetilmeden katledildi. Gücü yeten erkekler zorla silah altına alınarak esir...

    ....

    Maalesef bu haberin bulunduğu devam sayfası yırtılmıştı. Bir başka kütüphanede sayfanın devamını bulacağıma eminim. Üstelik adları yazılı Ermenilerin listesini de doğrudan sayfaya bakarak yazmak gerek. Çünkü büyütüldüğünde bu yazılar da okunmuyor.

    Sözün kısası şudur: Ermeniler 1915 Tehcirini asla hazmedememişlerdir. Bu yüzden daha o günden itibaren bir sürgünü ve iç savaşı bir katliam gibi göstererek milli travma yaratmışlardır. Ve o günden bugüne, inatla, kararlılıkla bir "soykırım iftirasını" tüm dünyaya inandırmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Hürriyetin 44 yıl önceki haberi de bunu göstermektedir.

    Adres olarak sadece bir posta kutusunu gösterecek kadar "yer altında" çalışan bu komitelerin halefleri bugün çeşitli milletlerin Milli Meclislerini işgal edebilmektedirler.

    Bir kuşu gibi kafasını kendi kanatlarına gömen ve "Bizim Ermeni sorunumuz yok!" diyen Türk hariciyesi ise 1974 yılından itibaren Dışişleri mensuplarımızın öldürülmesiyle ciddi bir sorun olduğunu kabul etti ama iş işten geçmişti.

    Ermeniler, 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'mızı bize zehir etmeye kararlıydılar.

    Fakat işte tavşan Ermenistan tarafına geçti. Şimdi debelenin bakalım: Tavşan bu tarafa nasıl geçecek?

Kaynak: Coşkun Çokyiğit