TAMLAMALAR  

1-Aşağıdaki cümlelerdeki sıfat tamlamalarını bulunuz.

a) Filmdeki olaylar, Bulgaristan sınırında geçiyor.

b) Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacak.

c) Belediye kaçak yapıya izin vermez. d) Gittiğiniz yer çok kalabalıkmış. e) Kış günleri sazlı sözlü eğlenceler düzenleniyor burada.  

 

2- Aşağıdaki cümlelerdeki adlaşmış sıfatları bulunuz.

a) Ahmet Bey, eskilere saydı duyan biridir.

b) Zenginlerle arkadaşlık etmek hoşuna giderdi.

c) Büyükler gençlerden çok şey bekliyor.

d) Sıcaklar bastırmadan okullar tatile girdi.

e) Orhan Veli şiirlerinde garipleri ele almıştır.  

 

3- Aşağıda verilen kelimeleri karşısında belirtilen tamlamalarda cümlede kullanınız.

Örnek: güzel (sıfat tamlaması): Hilal güzel saçlarını kestirmek istemiyordu.

a) Korku (belirtisiz isim tamlaması):

b) Hangi (sıfat tamlaması):

c) Yorgun (sıfat tamlaması):

d) Televizyon (belirtili isim tamlaması):

e) Savaş (belirtisiz isim tamlaması):

f) Çelik (takısız isim tamlaması):

g) Bahçe (zincirleme isim tamlaması):  

 

4- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili tamlamaların çeşidini yazın ve cümlede hangi görevde kullanıldığını belirtiniz.

a) Macera romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.

b) Bu işi yapan onun kardeşidir.

c) Bahar gelince, köşkün büyük bahçesinde çiçekler açardı.

d) En büyük arzusu salonu geniş bir eve sahip olmaktı.

e) Yardımları dağıtırken fakir insanları düşünelim.  

 

5- Aşağıdaki cümlelerdeki isim tamlamalarının bulup çeşitlerini yazınız.

a) Akıllılık, başkalarının sözüyle hareket etmediğini bilmektir.

b) Telefon numaralarını aklımda tutamam.

c) Vatan sevgisinin yüceliğini herkes benliğinde duyar.

d) Yörük çadırında yemekler tahta kaşıkla yeniyordu. e) Ayağının altına muz kabuğu koymuşlar.  

 

6- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaların çeşidini yazınız.

a) Çil çil altınlar bulacağımızı sanmıştık.

b) Ben bu çocukların hepsini de yakından tanırım.

c) Gönderdiğim mektup geri geldi.

d) Amasya’nın en tanınmış meyvesi elmadır.

e) Bahçenin köşesinde bir demir kapı vardı.   

 

7- Aşağıdaki kelimelere yapım-çekim ekleri getirerek karşılarında belirtilen çeşitte tamlamalar oluşturup cümlede kullanınız.

a) Bahçe-büyük (sıfat tamlaması):

b) Ev-genç (sıfat tamlaması):

c) Kolye-gümüş (takısız isim tamlaması)

d) Tablo-duvar (sıfat tamlaması):

e) Tuş-telefon (belirtili isim tamlaması):

f) Motor-arıza-araba (zincirleme isim tamlaması):

g) Koku-çiçek  (belirtisiz isim tamlaması):  

 

8- Aşağıdaki cümlelerde sıfat-fiil görevinde olan kelimeleri bulunuz.

a) Beklenmedik olaylar canımı sıkıyordu.

b) Görünmez kaza diye buna derler.

c) Kıyıya vurmuş balıklar yenmez.

d) Dün yazılan mektubu bugün atabildim.

e) Kışın yakacak odun bile bulamamıştı.

f) Ahmet Dede öpülesi elleri olan bir insandır.

g) Mağazadaki bazı yazar kasalar bozulmuş.  

 

9- “Tencere” kelimesiyle yapılan tamlamaların çeşidi ile bu tamlamaların cümle içindeki görevini yazınız.

a) Tencere kapağı bir türlü kapanmıyordu.

b) Tencerenin dibi çok fazla kararmış.

c) Annem yeşil tencereyi eskiciye sattı.

d) Pazarlamacıdan aldığı çelik tencereyi geri vermek istedi.

e) Tencerenin siyah kulpu düşmüş.  

 

10- Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,

Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap,

Seni ancak ebediyyetler eder istiab.

Yukarıdaki şiirde olan tamlamaları bulup karşılarına yazınız.

Sıfat tamlaması:

Sıfat tamlaması:

Sıfat tamlaması:

Belirtili isim tamlaması:  

 

11- Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerlere karşılarında belirtilen çeşitte tamlama olacak şekilde uygun kelimeler yazınız.

a) Vapurda............. yer bulmak çok zordu. (sıfat tamlaması)

b) Ali köyünün ........... özlemişti. (belirtili isim tamlaması)

c) Afganistan’daki savaşta füzeler............ gemilerinden atılıyor. (belirtisiz isim tamlaması)

d) Hırsızlar ........... kasayı açmayı başarmışlardı. (takısız isim tamlaması)

e) Doğanın ............. güzelliği gözler önüne serilmişti. (karma tamlama)

 

Kaynak: http://www.edebiyatalemi.com