12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR

1. Aşağıdakilerden hangisi İkinci yeni sonrası Toplumcu şiirin özelliklerinden değildir?

A) Şairler toplumun sözcüsü gibi şiirler yazmıştır.

B) İçerikten çok biçime önem vermişlerdir.

C) Açık bir anlatımları vardır.

D) Slogan üslubumdan yararlanmışlardır.

E) Umut konusu şiire hakimdir.

2. Aşağıdaki hangisi Ataol Behramoğlu’na ait bir eserdir?

A) Geceleyen Bir Koşu

B) Cinayetler Kitabı

C) Aşk İki Kişiliktir

D) Celladıma Gülümserken

E) Gün Ola

3. Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkaran, şiirlerinde imge yoğunluğunu öne çıkaran, 1974’ten sonra İslami, mistik bir yöneliş içinde bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreyya Berfe

B) Haydar Ergülen

C) Hüseyin Atlansoy

D) Küçük İskender

E) İsmet Özel

4.Şiirde geleneksel birikimin önemini savunan ve “şiire saygı” penceresinden bakan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1980 Sonrası Şairler

B) İkinci Yeniciler

C) Birinci Yeniciler

D) Toplumcu Gerçekçiler

E) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairler

5. 1980 Sonrası Şairlerin şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine rastlanmamaktadır?

A) Ayrı ayrı sanat anlayışları

B) İdeolojiyi ön plana çıkarma

C) Türk kültürüne ait kavramları kullanma

D) Üslubu düz yazıya yaklaştırma

E) İmgede uzak çağrışımlara yer verme

6. Cumhuriyet dönemi halk şairleri genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneğini takip edeler. Fakat bu geleneğe uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. Aşağıdaki şairlerden hangisi saz eşliğinde şiir söyleme geleneğine uymamıştır?

A) Âşık Murat Çobanoğlu B) Âşık Veysel

C) Âşık Şeref Taşlıova D) Abdurrahim Karakoç

E) Âşık Mahsuni Şerif

7. Edebiyatımıza Ahmet Kutsi Tecer tarafından tanıtılmış Halk şairimiz kimdir?

A) Âşık Mahsuni Şerif

B) Âşık Feymani

C) Abdurrahim Karakoç

D) Âşık Şeref Taşlıova

E) Âşık Veysel

8. Halkın sıkıntılarını, sorunlarını toplumsal bir bakış açısıyla anlatmış olan ve “İşte gidiyorum Çeşm-i siyahım” aslı şiiriyle tanınan halk şairimiz kimdir?

A) Âşık Veysel

B) Âşık Şeref Taşlıova

C) Âşık Mahsuni Şerif

D) Âşık Feymani

E) Âşık Murat Çobanoğlu

9. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Âşık Veysel’e aittir?

A) Mihriban

B) Dostlar Beni Hatırlasın

C) İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım

D) Dom Dom Kurşunu

E) Ahu Gözlüm.

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Atatürk ilke ve inkılâpları yer alır.

B) Anadolu ön plandadır.

C) Yanlış batılılaşma konusu ele alınmıştır.

D) Halkın sıkıntıları önemsenmemiştir.

E) Toplumsal fayda ön plandadır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler vermiştir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halit Fahri Ozansoy

C) Enis Behiç Koryürek

D) Yusuf Ziya Ortaç

E) Orhan Seyfi Orhon

12. Reşat Nuri Güntekin’in İstanbullu bir genç kızın öğretmen olarak gittiği Anadolu’da yaşadıklarını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaprak Dökümü

B) Acımak

C) Çalıkuşu

D) Dudaktan Kalbe

E) Yeşil Gece

13. Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir?

A) Sabahattin Ali

B) Fakir Baykurt

C) Orhan Kemal

D) Aziz Nesin

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

14. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı yazan Toplumcu gerçekçi yazarımız kimdir?

A) Kemal Tahir

B) Aziz Nesin

C) Fakir Baykurt

D) Sabahattin Ali

E) Orhan Kemal

15. Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini —- adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun —- adlı yapıtında da görebiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?(2012-LYS)

A) Yaprak Dökümü – Kiralık Konak

B) Çalıkuşu – Hüküm Gecesi

C) Bir Kadın Düşmanı – Yaban

D) Dudaktan Kalbe – Ankara

E) Acımak – Panorama

16. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir’in eserlerinden birisi değildir?

A) Kürk Mantolu Madonna

B) Devlet Ana

C) Yorgun Savaşçı

D) Yol Ayrımı

E) Esir Şehrin İnsanları

17. Cumhuriyet Dönemi’nin kimi romancıları, özellikle halkın sorunlarını yansıtma, bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüşlerdir. Bunun için de insanları ezen koşulları, bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri romanlarında ele alıp işlemişlerdir.

Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır?(2012-LYS)

A) Kuyucaklı Yusuf

B) Kaplumbağalar

C) Tütün Zamanı

D) Rahmet Yolları Kesti

E) Sonuncu

18. —- yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri'nin —- adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(2008-ÖSS)

A) Sabahattin Ali'nin – Yeşil Gece

B) Orhan Kemal'in – Çalıkuşu

C) Aziz Nesin'in – Dudaktan Kalbe

D) Rıfat İlgaz'ın – Acımak

E) Kemal Tahir'in – Kavak Yelleri

19. 1930'lu yıllarda ölçülü uyaklı şiirlerle edebiyata giren sanatçı asıl ününü "Göl insanları" adlı kitabında topladığı öyküleriyle kazanmıştır. O, köy edebiyatı çığırının ilk temsilcilerinden biridir. Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti... gibi romanlarında köyü ve köy insanını konu edinmiştir. Sonraki romanlarında tarihsel konuları da ele alıp işleyen sanatçı, "Yorgun Savaşçı"da Kurtuluş Savaşı'nı, "Devlet Ana"da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarını anlatmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşar Kemal B) Kemal Bilbaşar C) Talip Apaydın D) Kemal Tahir E) Tarık

20. Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. —- gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez? (2012-LYS)

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Aka Gündüz

D) Refik Halit Karay

E) Sabahattin Ali