Yazdır
Üst Kategori: İslâmî Türk Edebiyatı
Kategori: Türk Klasik Edebiyatı (Divan Edb.)
Gösterim: 12182

Aruz kalıpları veznindeki tefilelerin (cüzlerin) birbirleriyle olan durumlarına ve tekrarlanma yapısına göre sınıflandırılır.
Bu durumda sınıflandırma aşağıdaki gibidir:  

Arûz kalıpları klasik ayrıma göre 5 daire ve 19 bahir'den (bahr) oluşur : 

Her bahr içinde aynı vezinden türemiş vezinler bulunmaktadır : 

Osmanlı Divan edebiyatında hezec bahri, recez bahri, remel bahri, münserih bahri, muzâri bahri, müctes bahri, hafif bahri, serî bahri, mütekârib bahri ve kâmil bahri olmak üzere 10 kalıp kullanılır. Basît , medît, tavîl ve vâfir bahr'ları Arap edebiyatında, cedîd , karîb ve müşâkile bahr'leri İran edebiyatında kullanılmaktadır.

Hecez bahrinden çıkarılan ve Rubai mısralarında kullanılan ve adlarına Rubai Kalıpları (Ahrep ve Ahrem olarak iki çeşit) denilen kalıplar bulunmaktadır. Mef'ûlü ile başlayanlara Ahrep kalıpları, mef'ûlün şeklinde başlayanlarada Ahrem kalıpları denilmektedir :