Hoyrat, halk edebiyatında maninin bir türüdür. Kesik Mani, cinaslı mani adlarıyla geleneksel halk edebiyatımızda yer almaktadır. Bu tür manilere, Azerbaycan Türkleri, “Bayatı”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak Türkleri “Hoyrat” demektedir.