Tragedya. Bu tiyatro türünün gayesi, insanlara yıldıracak korkunçlukta büyük olaylarla ders vermektir. Trajedi sanatçısına trajedyen; trajedi ile ilgili, kanlı ve korkunç karakterde olan şeylere trajik adı verilir. Konusunu efsanelerden, tarihten, mitolojiden, seçkin kimselerin hayatından alan; ilk örnekleri Yunanlılar tarafından verilen, Bağbozumu Tanrısı Dianysos şerefine yapılan dini törenlerden doğan; belli kurallara bağlı bir tiyatro türü. Trajedinin ilk örnekleri eski Yunan Edebiyatında verilmiştir. En ünlü trajedi şairleri Aiskhylos, Sophokles, Euripides'tir. 17.yüzyılda yaşamış olan Fransız sanatçıları Corneille ve Racine de önemli trajedi yazıdandır. Başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

a)       Manzum olarak yazılır, kanlı, çirkin, korkunç sahneler seyircinin gözü önünde değil de, dışarıda cereyan eder, sahnede habercilere anlattırılır.

b)      Kaba sayılabilecek sözlere yer verilmez; en yüksek üslûpla yazılır.

c)      İnsanın hırslarını, kavgalarını gösterir. Çoğunlukla acı sonuçlarla eser tamamlanır.

d)      Başından sonuna kadar ağır bir hava içinde geçer.

e)      Zaman birliği, mekan birliği, olay birliği gibi üç birlik kuralına uygundur.

1. Zaman birliği: Olayın en çok 24 saat içinde geçebilir hissini uyandırır. Eserin konusuna olayın sonuca en yakın yerinden girilir.

2. Mekân birliği: Olayın baştan sona kadar aynı yerde geçmesidir. Bu suretle trajedide dekor dadeğişmemiş olur..

3. Olay birliği: Piyesin tek bir ana olay çevresinde gelişmesidir.