Bir yazarın kendine veya yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür.

Yazar, olayları kendi bakış açısı ile anlatır. Anılar, yazan kişinin yaşadığı dönem hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Anı yazarı, devrine ve devrindeki kişilere ait görüşlerinde nesnel olmak zorundadır.

Anılar, tarihi ve sosyal eserlere kaynak teşkil ederler. Bizde başlıca anı yazarları: Ziya Paşa, (Defter-i Amalim) Ahmet Mithat, Halit Ziya, (Kırk Yıl Saray ve Ötesi) Yahya Kemal, (Edebî ve Siyasi Hatıralar) Yakup Kadri, (Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl), Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı vs.