Bir yazarın günlük olaylarla ilgili düşüncelerini karşısındaki ile konuşuyor muş gibi anlattığı yazılarına denir. Sohbetler günlük konuşma dili ile herkesin anlayabileceği bir üslûpla yazılır. Bilimsel bir anlatım yoktur. Yazar okura sorular sorar. Birtakım iç konuşmalara yer verir. Sıcak bir üslûp ve samimi bir dil kullanır.