İnsanların ve toplumların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları zaman ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.

Romanda olaylar, geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. Romandaki bütün olaylar bir ana olayın etrafında gelişir. Bu olayı destekleyen küçük yan olaylar da vardır. Bu olaylar geniş bir şahıs kadrosuyla çeşitli mekânlarda ayrıntılı olarak anlatılır. Romanda hikâyeye göre daha geniş bir zaman söz konusudur.

Romanda genellikle okuyucuya iletilen bir mesaj bulunur. Romanlar konularına göre; toplumsal roman, aşk romanı, macera romanı, köy romanı, töre romanı gibi isimler alabilirler. Batıda ilk roman örneklerini Rabelais ve Dante, Cervantes vermiştir.

Edebiyatımızda ilk roman, Şemseddin Sami'nin Taaşşuk-ı Talatve Fitnat'ıdır. İlk çeviri roman ise Yusuf Kâmil Paşa'nın Telemak’ıdır. Batılı manada roman, edebiyatımızda Servet-i Fünûn döneminde Halit Ziya Uşaklıgil ile başlar. Batılı anlamdaki ilk romanımız Halit Ziya'nm Maî ve Siyahıdır.