Osmanlı Türkçesinde Türkçe Kökenli Kelimeler İçin Sesli Harflerin Kelimenin Başında, Ortasında ve Sonunda Kullanımıyla İlgili Kurallar

Ses

İlk Harf İse

İlk Hece

Kelime Ortası

Kelime Sonu

Özel Durumlar

A ( Elif )

Üzerinde med işareti ile yazılır (آ)

Genellikle yazılır

İnce seslilerde yazılır, kalın seslilerde çoğunlukla yazılmaz

Yazılır

Kelime sonunda A sesi için bazen He ( şeklinde  ) kullanılır

E (ه He)

Elif ile gösterilir

Yazılmaz

Yazılmaz

Yazılır

He harfi kelime sonunda bazan A olarak okunur.  (  şeklinde )

I ve İ (ي Ye)

Elif ve ardından Ye ile yazılır ( اي Ye harfi bir sonraki harf ile bitişik yazılabilir )

Genellikle yazılır

Genellikle yazılır

Yazılır

Ye harfi son harf olduğunda bazen u veya ü olarak okunur.  şeklinde yazılır

O , Ö , U ve Ü (و Vav)

Elif ve ardından Vav ile yazılır (او )

Genellikle yazılır

Genellikle yazılır

Yazılır

Ye harfi son harf olduğunda bazen u veya ü olarak okunur.   şeklinde yazılır

 

     Eski eserleri –özellikle el yazma eserleri– ve belgeleri okuyanların çok iyi hatırlayacağı gibi tarihimizde yaklaşık bin yıl kullanılan bu yazıda yukarıdaki kurallara her zaman uyulduğu söylenemez. Bu kurallar matbaanın hayatımıza girmesiyle standart haline gelmeye başlamıştı.