Harf-i Tarif: Arapça kelimelerin başında kullanılan elif ve lam (ال)  harfleridir. Şemsi harflerle başlayan kelimelerden önce lam yerine sonraki kelimenin ilk harfi geçer.

Şemsî Harfler:

Bir kelimenin önüne gelen harfi-i ta'rîf (ال) ifadesindeki lam harfini kelimenin ilk harfindeki ses haline getiren harfler. Örneğin el-şems ifadesi eş-şems haline dönüşmektedir. Lam harfinin dönüşmediği harflere ise hurûf-ı kameriye adı verilir.

Kamerî Harfler: Bir kelimenin önüne gelen harfi-i ta'rîf (ال) ifadesindeki lam harfini kendi sesi haline döndürmeyen yani hurûf-ı şemsiyye olmayan harfler. Örneğin el-şems ifadesi eş-şems haline gelirken Örneği el-şems ifadesi eş-şems haline gelirken el-vatan kelimesi ev-vatan haline dönüşmemektedir.