Anonim halk edebiyatı ürünü olantürküler, insanlann duygu ve düşüncelerini musiki eşliğinde anlatan manzum eserlerdir. Çuvaşlarda türkü yerine eski Türkçe "yır" veya doğu Türkçesi "cır" ile aynı kökten "yuri" denir.

Şıngır Şıngır

Şıngır şıngır şuv yu hat'(e)
Şıv yu hat'te şıv yu hat'te çul yulat

Şu hoşlarha tavansem t'e
Emer irtet emer irtet kun yulat

Vunik kahranper yuman ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i

Epir vuniken per tavan ta
Haras tarsa haras tarsa kasar i

Epir kuntan kaysasan ta
Men kalasa men kalasa yuleş şi

Saga şulşi şavraga ta
Men kasala men kalasa şırha şi

Men kalasa şırnin'e te
Kam kalasa kam kalasa pare şi

Kam kalasa papin'e te
Kam itlese kam itlese yule şi