Bir durnatək, mən yoldayam..
Sən qaldın ellər ilə.
Mən neğmətək ucalmışam,
Sən qaldın güllər ilə…

Saralsa son bahar,
Tökülsə də yarpaqlar,
Sən məni gözləyərsən,
Ey mənim gözəl yarım..

Hər gecədə nağıl ollam,
Sən Məni dinləyərəsən..

Bir küləktək haray sallam,
Sən Məni ..

Saralsa son bahar,
Tökülsə də yarpaqlar,
Sən məni gözləyərsən,
Ey mənim gözəl yarım..

Mən əsgərəm, gələcəyəm,
Sən gözlə, Məni gözlə..
Gün gələr, qarşılayarsan
Sən məni gülər üzlə..

Saralsa son bahar,
Tökülsə də yarpaqlar,
Sən məni gözləyərsən,
Ey mənim gözəl yarım..