Ey hâce edersin her vakit pend üstüne pend

Görmez misin boynumda o yarin zülfü kemend

Dolsa çeşmine girye ol mehtâbın bazı dem
Gark olur zannederim nice sevdakar levend

Aceb söner mi bilmem nuru şol didelerin
Bir hâne-i ağyâre varsa o serv-i bülend

Visâlinle ey cânâ başlar sazlar tennaya
Akar su gibi zaman olur makam nihâvend

Ahmed bülbül misali her dem feryâd edersin
Çün dehrin gam yüküne olmuş gönlün hissemendСлушать радио Uzbek_4U


Powered by OrdaSoft!