Meni men istegen öz suhbetige ercümend etmes,

Meni ister kişining suhbetin könglüm pisend etmes.

Ne behre tapkaymen andın ki mendin istegey behre,
Çü ulkim behreyi andın tilermen behremend etmes.

Nitey hur u perî bezmin ki katlim ya hayâtımga,
Ayân ul zehr çeşm eyleb nihân, bu nâşend etmes.

Kerekmes ay ile kün şeklikim hüsn ü melâhatdın,
İçim ul çâk-çâk etmes, tenim ul bend-bend etmes.

Kerek öz çâbuk-i Mecnunveş-i kâtil şiârımkim,
Buzuğ könglümdin özge yerge cevlân-i semend etmes.

Köngül üz çarh zâıdın, firibin yemekim, âhir
Ecel serriştesidin özge boynungga kemend etmes.

Ul ay otluğ yüzin açse, Nevâî tegmesün deb köz,
Muhabbet tuhmıdın özge ul ot üzre sipend etmes.

Özbekçe