7. Milletlerarası bilişim teknolojileri konferansı Azerbaycan’ın Bakü şehrinde, 9-11 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.

     AICT 2013 milletlerarası konferansı bilişim teknolojilerinin eğitim ve öğretimde, ilmi çalışma ve araştırmalarda, yönetimde, sağlıkta, devlet işlerinde, haberleşme ve iletişimde yeni ve nitelikli araştırmalar yapan ilim adamları davet etmektedir. Konferansın esas maksadı umumi öğrenme isteği ve problemler çerçevesinde birleşen, dünyanın muhtelif köşelerinden gelmiş ilim adamları ve mühendisleri aynı coğrafi mekanda buluşturmaktır. Konferans, söz konusu işlerde çalışan veya öğrenim gören kişilere kendi ilmi çalışmalarını daha geniş bir alanda uygulama ve geniş çerçeveli problemlere uygun çözüm yollarını bulma imkanı veren konferanslardan biri olacaktır.
     AICT 2013 konferansı Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilişim Teknikleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Azerbaycan Temsilciliği, Milletlerarası Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (Kore), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü desteği ile düzenlenmektedir.
     AICT 2013 konferansının konuları (Yalnız aşağıdaki konularla sınırlı değildir.):
•    İletişim teknolojilerinde çağdaş faaliyetler
•    Büyük ölçekli verilerin idaresi ve uygulamalar
•    Veri tabanı kullanımı ve mühendisliği
•    Siber güvenlik problemleri
•    İletişim şebeke ve araç gereçleri
•    İşletme, yönetim ve ekonomide bilişim teknolojileri
•    Devlet hizmetlerinde bilişim teknolojileri
•    İlim, eğitim ve öğretim, insani araştırmalarda bilişim teknolojileri
•    Tıpta ve sağlık alanlarında bilişim teknolojileri
•   

AICT2013 Milletlerarası konferansı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için: http://www.aict.info
AICT2013 Konfransı Tertip Komitesi:
Tel: +99412 4482862, +99412 4482863,
Fax: +99412 4482861,
E-mail: aict@qu.edu.az,
Website: www.aict.info/2013,
Qafqaz University,
Həsən Əliyev küç. 120, Xırdalan, AZ0101 AZƏRBAYCAN
http://aict.info/2013/?page=press-release-az.htm#sthash.EROY0CQu.dpbs