Ünlü Özbek yazar merhum Said Ahmed ve  şair eşi merhuma Saide Zünnunova’nın hatırasına Taşkent’e heykelleri dikildi. Özbekistan Haber Ajansının haberi:

     Bağımsızlık yıllarında Cumhurbaşkanımız İslam Kerimov’un öncülüğünde ilim, fen, eğitim, kültür, edebiyat, san’at sahalarına büyük önem verilmiş, özellikle vatanımızın tarihinde silinmez iz bırakan meşhur yazarlar, gözde ilim, fen ve kültür öncülerinin hatıralarını yaşatma, kutlu miraslarını koruyup geliştirme ve öğrenme yolunda büyük ölçekli işler hayata geçirilmektedir.

     Özbekistan Cumhurbaşkanının 27 Mayıs 2010 günü kabul ettiği “Özbekistan Kahramanı, Özbekistan Halk Yazarı Said Ahmed[i] ve meşhur şaire Saide Zünnunova’nın[ii] hatıralarına Taşkent’te heykel dikilmesi hakkındaki kararı” doğrultusunda Ali Şir Nevai milli parkında büyük bir milli abide dikilmesi de bu işlerin devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

     10 Haziran 2013 günü meşhur yazar Said Ahmed’in doğum yıldönümünde heykelin açılış töreni düzenlendi. Bu münasebetle milli parkta san’atçılar, aydınlar, halk ve iş dünyası temsilcilerinden büyük bir kalabalık toplandı.

     Programda Özbekistan Cumhurbaşkanı danışmanlarından Hayriddin Sultanov, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Muhammed Ali Ahmedov, Özbekistan Halk Şairi Abdulla Aripov, Said Ahmed ve Saide Zünnunova’nın evlatları Nadire Hüsenhocayeva, Özbek milli edebiyatında büyük payı olan, eşsiz san’at ve örnek sosyal faaliyetleri ile kimliğimizi idrak etmemize, evlatlarımızı vatana sevgi ve sadakat duygusu, milli ve insani değerler ruhu ile yetiştirme yolunda eşsiz hizmetleri veren yazarlarımıza gösterilen değer ve saygı hakkında konuşmalar yaptılar.

     Törende, Özbekistan Kahramanı ve Özbekistan Halk Yazarı Said Ahmed ve duygulu şaire Saide Zünnunova’nın kasete alınarak tarihe mal olan konuşmaları büyük ilgiyle dinlendi.

     Törenden sonra heykele çelenkler konuldu.

     Bu güzel abidenin ifade ettiği etkili, güzel mana ve derin hayat felsefesi ile yurttaşlarımız özellikle gençliğimiz, manevi yönden uyanışa, hayata yeni bir bakışa, boş vermişlikten, nemelazımcılıktan uzak durup tarihten ders alarak bağımsızlığın değerini ve önemini daha iyi anlamaya, bağımsızlığımızı ve yurdumuzu göz bebeği gibi koruma yolunda fedakarlığa davet etmektedir.

     Törene Özbekistan Başbakan Yardımcısı Edhem İkramov ve Taşkent Valisi Rahmanbek Usmonov da katıldılar.


 [i] Said Ahmed 81920-2007): Ünlü Özbek yazar. Gençlik yıllarında ressamlık ve gazetecilik meslekleri arasında yaşadığı tereddüt sonucu gazetecilik ve yazarlığı ağır bastı. Çok sayıda hikayesi ve romanı, Edebiyat Tarihi açısından değerli bir eser olan hatıraları da yayımlanmıştır.

 [ii] Saide Zünnunova (1926-1977): Yazar ve şaire. Said Ahmed'in eşi. Said Ahmed milletçilik ve "halk düşmanlığı" ile suçlandığında gazetedeki işine son verilmiş, hapse atılmıştı. Takılarını ve çeyizinden bazı eşyaları satarak aldığı yazı makinesiyle yazarların yazılarını temize çekerek eşi hapiste olduğu sürece evini geçindirmişti. Yazar ve gazetecilerden rüşvet almasıyla meşhur bir devlet görevlisi bile onun bu haline üzülmüş, adet haline geldiği için Saide Hanımın kendini mecbur hissedip uzattığı rüşveti ağlayarak geri çevirmişti.