Milletlerarası Müzeler Günü ve haftası öncesi Devlet Mimarlık ve San'at Müzesi yetkilileri Buharalılara bir müjde verdiler.

     15. Asırda kurulan Mirza Uluğbek medresesinin dershanesinde "Buhara Hattatlık Müzesi" açılacağı duyuruldu.
     Bu konuda Buhara Devlet Mimarlık ve San'at Müzesinin ilmi temsilcisi Behruz Kurbanov'un verdiği bilgiye göre; "bu müzenin açılışı müze çalışanlarının uzun yıllar süren çalışmalarının bir sonucu gerçekleşiyor. Onlar uzun yıllar boyunca hat örneklerini takip arayıp buldular."
     Müzede 19. ve 20. asır hat örnekleri sergilenecek. Müzede halen 5985 hat örneği var. Bunların 1743 adedi elyazması ve taş basma kitaplar, 3570 adedi el yazması belgeler ve 672 de diğer yazı örneklerinden ibaret.