Türk Dil Kurumu üyelerinden, Türk Dili ve Edebiyatı alanında eserler veren,

öğrenciler yetiştiren, değerli hoca Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU (1922-2013) Nisan 24 Çarşamba günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkoloji camiasına başsağlığı diliyoruz.
     Edebiyat Tarihçisi, Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu 21 Mart Kayseri-Develi'de doğdu. İlk ve orta okulu Develi'de, Liseyi Kayseri'de okudu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi. 
     Fuzuli-Hâfız, İki Şair Arasında Karşılaştırma konulu teziyle doktor (1951), Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler teziyle doçent (1955), Fuzulî Farsça Divan, Edisyon Kritik konulu takdim teziyle de profesör oldu (1962). Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığı yaptı.
     Eserleri: Fuzulî-Hâfız (1956), Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilikler (1957), Fuzulî'nin Farsça Divanı (1962), Kitabu Mesâcid (1974), Fuzulî ve Türkçe Divanından Seçmeler (1986; 2. bs. 1992), Kayserili Mevlevî Şeyhi Ahmet Remzi Akyürek'in Hayatı ve Şiirleri (1987), Nedim (1988).