░   Dünyâmızın mevcut düzeni, insanlığa huzur müjdesi veremiyor. En problemsiz toplumlar bile yakın veya uzak bir gelecekte, ‘kelebek etkisi’ kavramı sebebiyle huzursuzluk tusunamisinin kendilerine de ulaşabileceğinden endişe ediyor.
     O halde, yeni bir medeniyet anlayışını inşa etmek mecburiyeti söz konusudur. Denilebilir ki yeni bir medeniyet anlayışı, insanlığın huzuru için beka meselesidir.
     İtikadi mezheplerin önde gelen imamlarının birincisidir. Adı, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mansur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Maturid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti. 
     İmam-ı Matüridi, imam-ı a'zam Ebu Hanife'nin naklen bildirdiği ve yazdığı inanç yolunun kelam bilgilerini, ondan nakledenler vasıtasıyla kitaplara geçirdi, izah ve ispat etti. Kelam ilminde, akaidde müctehid olan imam-ı Matüridi, kelam ve fıkıh ilmini Ebu Nasr İyad'dan öğrendi.
     İlimde çok iyi yetişen  Matüridi, çeşitli kitaplar yazmak ve talebe yetiştirmek suretiyle inancına hizmet etmiştir.
     Beklenen ve özlenen medeniyet; Mâtürîdî’nin akıl, din, bilgi, hürriyet ve saadetle alâkalı olanlar başta olmak üzere bütün düşünceleri temel kabul edilerek inşa edilebilir.
     İslâm âlemindeki huzursuzluğun, görünen en önemli sebeplerinin giderilmesi için Mâtürîdî, asırlar öncesinde çözümler üretmiştir. Ancak bu çözümler, târihin derinliklerinde kalmıştır. Bilindiği gibi Mâtürîdî; dönemin İslâmî ilimler çevresi olan Mekke, Medine, Bağdat, Basra, Kûfe ve Şam bölgelerinden uzakta, Türk diyârı Mâverâü’n-Nehr bölgesinde yaşamıştır. Bu sebeple, biraz da ırkî mensubiyeti dolayısıyla ön plana çıkamayışı, oluşturduğu sistemin bir taraftan cihanşümul olmasını diğer taraftan da yıpranmasını engellemiştir. İncelendiğinde görülecektir ki oluşturduğu sistem sağlamdır. Aynı çağda diğer İslâm âlimlerinin geliştirdiği sistemler gibi felsefeyi, astronomiyi ve fen ilimlerini red veya ihmal etmemiştir.
     Mâtürîdî’nin vazettiği sistemin uzağında kalanlar, aklı ve bilgiyi değil, temelsiz bir imânı ve teslimiyeti öne çıkarmışlardır. Bu düşünce ile hareket edenler kurdukları tarikatlar ve oluşturdukları cemaaetlerde önce mensuplarının, sonra da toplumun önemli bir kesimini yönlendirme imkânı bulmuşlardır. Böylece İslâm’ın özünü bilmeyen şekilci bir Müslümanlık üretmişlerdir.
     Yayımlanan bu kitap, Matürîdî’yi ve O’nun önce İslâm âlemini sonra da bütün insanlığı huzura ve saadete ulaştıracak sistemini yeniden gün ışığına çıkarıyor. 

Matüridi

 • Kitabın Adı: MÂTÜRÎDΠ
  Büyük Türk İslam Alimi.Hayatı, Fikriyatı ve Eserleri
 • Yazarı: Oğuz Çetinoğlu
 • Yayınevi: Bilgeoğuz Yayınları
 • Basım Yeri: İstanbul
 • İlk Basım Yılı:2019
 • Basım Yılı:2019
 • Baskı:1
 • Sayfa Sayısı:368
 • Kağıt Türü:2. Hamur
 • Ebat:13,5x21
 • Dil:Türkçe
 • Orijinal Dili:Türkçe
 • Cilt Durumu:Karton Kapak
 • ISBN:978-605-2019-57-3
 • Dağıtım: http://www.kitapburda.com