İnönü Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Uluslararası 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması” düzenliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yarışma için şu açıklamayı yapıyor: 

"Rektörlüğünü yürüttüğüm İnönü Üniversitesi olarak sizlerin de ilgi ve desteği ile anlam ve değer kazanacak “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Uluslararası 100. Yıl Marşı Şiir Yarışması” adlı ve konulu bir yarışma düzenliyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bizim bir Onuncu Yıl Marşı adlı marşımız vardır ve bu marşın kısa hikâyesi şöyledir:

29 Ekim 1933 tarihinde gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun onuncu yılı kutlamaları için şair Faruk Nafiz Çamlıbel ile şair Behçet Kemal Çağlar tarafından "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan / On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan…" dizeleri ile başlayan "Onuncu Yıl Marşı" adlı bir şiir yazılır. Bu şiir kutlamalarda okunur, çok beğenilir ve daha sonra da Cemal Reşit Rey tarafından marş olarak da bestelenerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, dış temsilciliklerde, İstiklal Marşı'ndan sonra en çok okunan şiir ve marş olur.

29 Ekim 2023 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılını kutlayacağı tarihtir ve bu kutlama için 90 yıl önceki yukarıda özetlenen senaryoyu tekrar edecek ve "100 Yıl Marşı"na kaynaklık edecek bir şiir yarışmasının düzenlenmesi anlamlı ve değerli bir çaba olacaktır. Tarih bilimi dünyada en zor işlerden birinin devlet kurmak değil devlet olarak kalmak olduğunu insanlara hatırlatacak sayısız örnekle doludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yaşına girmesi, 10. yaşına girmesinden daha büyük bir coşku ile kutlanması gereken bir başarıdır.

Yüzüncü Yıl Marşı bu kutlamayı taçlandıracak ve zamanın ruhunu ölümsüz kılacak öncelikli ve kalıcı bir sanat eseri de olacaktır.

Bu proje ilk aşamada şiir yarışması yoluyla, bestelenecek marş için en iyi güftenin, sözün yazılmasını, daha sonra ikinci bir proje ile beste yarışması düzenlenerek, en iyi güfteye en iyi bestenin yapılmasını sağlayacaktır.

Dileğimiz ve beklentimiz bu süreçlerin sonunda uzun yüzyıllar boyunca dillerden hiç düşmeyecek; coşku, gurur ve sevinçle söylenecek bir şaheserin ortaya çıkmasıdır. Şiirle yeryüzüne tutunmuş bir millet olarak şiir okumayı da yazmayı da çok severiz ve bu tecrübeden hareketle şunu da iyi biliriz ki iyi şiirler yazmak hayli zordur.

Haydi, kolay gelsin diyorum!"

 

Yarışmaya gerek yurt içi gerekse yurt dışından herkes katılabilir. Yarışmada derece alan eserlere para ödülü verilecek.

İşte şartlar:

 1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.
 2. Şiirlerin konusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 100 yılını ve çağlar boyu yaşama istek ve iradesini değişik yönleriyle anlatacak konular olmalıdır.
 3. Şiirler marş olarak bestelenmeye uygun bir hitabet / sesleniş ve duygu yoğunluğuna sahip olmalıdır.
 4. Şiirler milli ruhu, gururu, coşkuyu, güveni temsil ve telkin edecek bir içeriğe sahip olmalıdır.
 5. Yarışmaya katılacak şiirler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 6. Şiirler Microsoft Office Word programıyla, A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto iriliğinde ve yaygın yazı karakterlerinden (Arial, Calibri, Times New Roman vb.) biriyle iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Gönderilecek şiiri içeren MS Word dosyasının adı yalnızca rumuzdan oluşmalı; yazarın adı, soyadı, rumuzu, kimlik ve iletişim bilgileri, Kimlik Bilgileri menüsündeki sıraya göre, ayrı bir dosya / belge şeklinde kaydedilip gönderilmelidir.
 8. Son Başvuru tarihi: 29 Ekim 2018 tarihidir.
 9. Sonuçlar 15 Aralık 2018 tarihinde, basın duyurusu yoluyla ilan edilecektir.
 10. Ödüller 15 Aralık 2018 gününü müteakip kazananların IBAN numaralarına yatırılacaktır.
 11. Kişiler sadece bir şiir ile yarışmaya katılabilir.

12 Değerlendirme sonucunda eşit puan alan eserler olursa ödül yarışmacılar arasında paylaştırılacaktır.

 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılan şiirler, gerek görüldüğü takdirde, basım, yayın, dağıtım vb. tüm telif hakları İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarların adıyla yayımlanacaktır.
 3. Değerlendirme kurulunda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 4. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 5. Eserler milli ve manevi değerlere ve genel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 6. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 7. Ödül olarak;

Birinciye:     5000 TL,

İkinciye:       3500 TL,

Üçüncüye:    2500 TL,

        Yarışmaya başvurmak için tıklayınız.