░   Türk Edebiyatı dergisinin yeni sayısı çıktı. Genel yayın yönetmeninin "Hasbıhal"i ile başlayan dergi önce iki yeni hikâyeyle okuyucuyu buluşturuyor. Mirza Taşbuladov'un Doğu Türkistan Hatıralarının ikinci bölümü okunmalı. Beş kitap tanıtımının yer aldığı derginin bu sayısında on bir şiir var. 
     İşte "Hasbıhal" ve derginin içindekiler...

"Sevgili Türk Edebiyatı Okuyucuları

Geçtiğimiz ayın on birinde, öğleye doğru acı bir haber aldık. Kanije’den Çanakkale’ye, Yemen’den Plevne’ye tarihimizin büyük savaşlarını, büyük zaferlerini romanlaştıran Mehmed Niyazi Özdemir’i kaybettik. Mehmed Niyazi Bey, milletine âşık bir adamdı. Sanatkâr bir mizaca sahip olmamasına rağmen büyük bir disiplin ve aşkla çalışarak tarihî gerçeklerimizi romanlaştırdı. Kültür ve medeniyetimizin meselelerini samimiyetle, içten bir bakışla tahlil etti, onlara çözüm aradı. Gerçekten büyük bir boşluk bıraktı ardında. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun.

Bu sayımıza yine şiirle başladık. Erol Yılmaz’ın “Adı Türkiye Olan Uzun Bir Türkü” adlı şiirini beğeneceğinizi umuyorum. Onu Özcan Ünlü’nün okudukça güzelleşen “Geçici Şiir” adlı eseri takip ediyor. Orhan Güdek’in “Yalnız Ellerimizdir Açılan Gökyüzüne” ve Yalçın Ülker’in “Bozkır” başlıklı şiirlerini de çok seveceksiniz. Volkan Arslan da “Leyla” şiirinde bizi Leyla’nın farklı yüzleriyle buluşturuyor. Bülend Tokgöz, “Final Sahnesi” adlı şiirinde Kudüs’ten özür diliyor hepimiz adına ve gene hepimiz adına Kudüs’e bir söz veriyor. Maksut Koto “Savaş ve Ölüm”, Ahmet Şenol Alkılıç “Leyle-i Kadr”, Kâmil Uğurlu “Ninni”, Süleyman Aydemir “Yakup Üşümesi”, Yasin Mortaş “Şiir Rengi” adlı şiirleriyle bu sayıya katkı veren diğer şairler. Hepsinin sesi ve rengi farklı. Farklı ve zengin…

Bu sayının ilk hikâyesi Erhan Genç’e ait. Genç’in “Üç Masa Bir Mezar”ı sırtında bir döşekle gezen, stada giden bir gencin hikâyesi. Şüphesiz bir metafor bu döşek. Okurken insanı içine çeken bir hikâye. Diğer bir hikâyecimiz Mustafa Soyuer. Soyuer’in “Anlamsız” adlı hikâyesi şiirsel diliyle, dilin pürüzsüz kullanımıyla dikkatinizi çekecek. 

Bu sayının röportajını arkadaşımız Ferahfeza, Fatih Baha Aydın ile yaptı. Fatih Baha, geçtiğimiz yıl yayınlanan Bihaber romanıyla kendinden hayli söz ettiren genç ve başarılı bir yazar. Sanatın farklı dallarıyla da uğraşan ve aynı zamanda bir akademisyen olan Aydın, kahramanının sürekli yalan söylemesi gerekince aklına akademisyenlik geldiğini söylüyor. Oldukça ilginç bir röportaj. Keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum.

Bildiğiniz gibi geçen sayımızda Talip Mert, Hammamî-Zâde İsmail Dede’nin bilinmeyen bir şiirini neşretmişti. Mert, araştırmalarına ara vermeden devam etmiş ve Dede’ye ait bir şiir daha bulmuş. Mert’in bu şiiri konu edinen yazısı “Hammamî-Zâde İsmail Dede’nin Bilinmeyen Üçüncü Bir Şiiri” başlığını taşıyor. Onu Ömer Hakan Özalp’ın hazırladığı “Yüzbaşı Mirza Taşbuladov’un Doğu Türkistan Hâtıraları” adlı çalışmasının son kısmı takip ediyor. Mirza Taşbuladov’un hatıraları ibretle okunmalı. Önder Kaya, mekân odaklı incelemelerine Tevfik Fikret’in Aşiyan’ıyla devam ediyor. Yazıda Aşiyan’ın yapılışı, müze olma süreci, müzenin içinde neler olduğu, Fikret’in mezarının ne zaman ve nasıl nakledildiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Kaya’nın yazısının başlığı ise şöyle: “Tevfik Fikret’in Nakl-İ Kubûr Meselesi Ve Baharda Âşiyan”. Aykut Nasip Kelebek bu sayıda Nerval’in Doğu’da Seyahat adlı eseri üzerinden bir İstanbul okuması yapıyor ve soruyor; “Nerval’in İstanbul’u Nereye Gitti?”. Oldukça başarı bu iki yazıyı dikkatle okumanızı öneriyorum.

Muharrem Dayanç, bu sayıya “Türkçenin Misafirleri (İçten Bakış)” adlı denemesiyle katkı sağladı. Dayanç, denemesinde yabancılara Türkçe öğretiminin meselelerini içten ve samimi bir yaklaşımla ele alıyor. Dayanç’ın tespitleri bu işle uğraşan kurum ve şahısların dikkatini çeker mi bilinmez. Dayanç, özetle merkeze insanı, insanın erdem ve zaaflarını koymayan dil öğretiminin başarılı olamayacağını söylüyor. 

İbrahim Öztürkçü, edebiyat araştırmacılarının oldukça dikkatini çekecek bir keşfi kaleme aldı. Öztürkçü’nün yazısının başlığı şöyle: “Midhat Cemal Kuntay’ın Kitaplaşmayan Ve Bilinmeyen Bir Tefrikası - I: “Fatih Sultan Mehmet”. Son derece önemli bir yazı olduğunu vurgulamak isterim.

Eyüp Can Ekinci, Âdem Polat’ın yakın zamanda piyasaya çıkan İkinci Yeni Şiirinin Felsefi Kaynakları adlı eserini inceledi. Onu Salman Narlı’nın “Paris’te Üç Şair-I Şinasi” adlı yazısı takip ediyor. Bu sayıda üç hikâyemiz daha var. Şenol Turan’ın “Haybeci”sini, Nuhan Nebi Çam’ın “Siyah Beyaz”ını ve Hüseyin Akın’ın “Safları Sıklaştıralım”ını beğenerek okuyacağınızdan eminim.

Kitaplık ve ajanda her zamanki gibi dopdolu.

Yeni sayılarda buluşmak üzere… 

Bahtiyar Aslan"

YAZILAR
Bahtiyar Aslan HASBIHAL
Erhan Genç ÜÇ MASA BİR MEZAR (hikâye)
Mustafa Soyuer ANLAMSIZ (hikâye)
Konuşan: Ferahfeza Fatih Baha Aydın: ÇOĞU AKADEMİSYENİN HAYATI KENDİNE YALAN SÖYLEMEKLE GEÇİYOR
Talip Mert HAMMAMÎ-ZÂDE İSMAİL DEDE’NİN BİLİNMEYEN ÜÇÜNCÜ BİR ŞİİRİ
Ömer Hakan Özalp YÜZBAŞI MİRZA TAŞBULADOV’UN DOĞU TÜRKİSTAN HÂTIRALARI - II
Önder Kaya TEVFİK FİKRET’İN NAKL-İ KUBÛ MESELESİ VE BAHARDA ÂŞİYAN
Aykut Nasip Kelebek NERVAL’İN İSTANBUL’U NEREYE GİTTİ?
Muharrem Dayanç TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ
İbrahim Öztürkçü MİDHAT CEMAL KUNTAY’IN KİTAPLAŞMAYAN VE BİLİNMEYEN BİR TEFRİKASI - I: “FATİH SULTAN MEHMET”
Eyüp Can Ekinci İKİNCİ YENİ ŞİİRİNİ YENİDEN OKUMAK
Salman Narlı PARİS’TE ÜÇ ŞÂİR - I ŞİNASİ
Şenol Turan HAYBECİ (hikâye)
Nuhan Nebi Çam SİYAH BEYAZ (hikâye)
Hüseyin Akın SAFLARI SIKLAŞTIRALIM (hikâye)
Erhan Genç KİTAPLIK: BABAMI ÖLDÜREN ŞEYLER
Mert Can Aksoy KİTAPLIK: BİR JAPON NASIL ÖLÜR
Ufuk Aykol KİTAPLIK: RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE RUS ÇARLIĞI VE TÜRKLER
Mehmet Faruk Kurt KİTAPLIK: BU BİR AŞK HİKÂYESİ DEĞİLDİR
Enver Aykol KİTAPLIK: ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİRİ ANTOLOJİSİ
Ali Oktay Özbayrak KİTAPLIK: PROFİLİNDE STALK İZİ VAR
Mehmet Konuk AJANDA / TİYATRO : “HİÇ KİMSE” VEYA HERKES
Tuğçe Meç AJANDA / SERGİ : İSTANBUL’DA DENİZ SEFÂSI
Türk Edebiyatı AJANDA / YARIŞMA : TÜRK OCAĞI ŞİİR YARIŞMASI
Türk Edebiyatı AJANDA / VEFAT : MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR

 

ŞİİRLER
Erol Yılmaz ADI TÜRKİYE OLAN UZUN BİR TÜRKÜ (şiir)
Özcan Ünlü GEÇİCİ ŞİİR (şiir)
Orhan Güdek YALNIZ ELLERİMİZDİR AÇILAN GÖKYÜZÜNE (şiir)
Yalçın Ülker BOZKIR (şiir)
Volkan Arslan LEYLA (şiir)
Bülend Tokgöz FİNAL SAHNESİ (şiir)
Maksut Koto SAVAŞ, ÖLÜM VE ŞİİR (şiir)
Ahmet Şenol Alkılıç LEYLE-İ KADR (şiir)
Kâmil Uğurlu NİNNİ (şiir)
Süleyman Aydemir YAKUP ÜŞÜMESİ (şiir)
Yasin Mortaş ŞİİR RENGİ (şiir)